Global meal -hankkeessa opitaan ruuan vaikutuksista vastamainonnan keinoin

0

Ruoan globaalit vaikutukset eivät näy lehdistössä eivätkä lautasellamme, vaikka syytä olisi. Global Meal -hankkeessa opitaan ruoan sosiaalisista, eettisistä ja ympäristövaikutuksista vastamainonnan keinoin, monialaisesti ja oppiainerajoja ylittäen. Biologian ja maantieteen liiton hankkeessa mukana ovat myös Eettisen kaupan puolesta ry ja Häiriköt-päämaja. Kotitalousopettajat ovat hankkeen keskeistä kohderyhmää.

Ruoka-aiheet ovat opetussuunnitelmissa entistä merkittävämmässä roolissa. Kotitalousopetuksen lisäksi niitä käsitellään ainakin maantieteen, biologian ja terveystiedon oppitunneilla. Myös kouluruokailut ovat oppimistapahtuma, jossa edistetään kestävää elämäntapaa ja kulttuurista osaamista.

Mediakasvatuksen kautta ruoka-aiheet liittyvät luontevasti myös äidinkielen ja kuvataiteen tunneille. Nuoret kohtaavat markkinointiviestintää jatkuvasti sosiaalisessa mediassa, katukuvassa, elokuvissa, tv:ssä ja lehdissä. Opetussuunnitelmissa mainonnan, median ja kulutusvalintojen kriittinen tarkastelu onkin nostettu osaksi arjen taitojen ja monilukutaidon opettelua, sekä osallistumista kestävän tulevaisuuden rakentamiseen vastuullisena kansalaisena. Yhdessä aikuisten kanssa nuori voi oppia journalismin ja markkinoinnin eroja sekä viestien kriittistä tulkintaa.

Yksi tapa hahmottaa moniulotteista ruokakeskustelua on jakaa ruuan vaikutukset neljään lohkoon: ympäristövaikutuksiin, sosiaalisiin vaikutuksiin, eläinoikeuskysymyksiin ja terveysvaikutuksiin. Neuvoja syömisestä tulee tänä päivänä niin monelta taholta, että oikeaa tietoa voi olla vaikea erottaa informaatiotulvan keskeltä. Asiaa hankaloittaa se, että joka tilanteeseen sopivaa vastausta vastuullisten ruokavalintojen tekemiseen ei ole olemassa. Useimmiten ympäristöystävällisin ruokavalio on kuitenkin myös edullisin ja terveellisin.

Suomessa kuluttaja voi tiukkojen säädösten ansiosta syödä turvallisin mielin. Voimme luottaa siihen, että ruoka on sitä, mitä pakkausmerkinnöissä lukee, eikä se sisällä ihmiselle haitallisia aineita tai taudinaiheuttajia. Sen sijaan pakkausmerkinnöistä voi vain harvoin päätellä, onko ruoka tuotettu ympäristön ja etiikan näkökulmasta riittävän kestävästi. Tästä kertovat ainoastaan vapaaehtoiset merkit (mm. luomu tai Reilu kauppa), jotka osoittavat, että tuote on tuotettu ja sen valmistusprosessia on valvottu merkin ehtojen mukaisesti. Vasta hyvin harvasta tuotteesta löytyy tietoa esimerkiksi sen hiili- tai vesijalanjäljestä. Voidakseen tehdä kestävän kehityksen mukaisia ostopäätöksiä, tulee kuluttajalla olla ruokakaupassa kriittinen katse ja laaja yleissivistys.

Vastamainonta on kulttuurihäirinnän muoto

Tutkimusten mukaan nuorten mediaosaaminen vaihtelee paljon, ja tukea tarvittaisiin erityisesti visuaalisen lukutaidon kehittämisessä. Kulttuurihäirinnän käsittely ja vastamainonnan hyödyntäminen opetusmenetelmänä ovat haasteisiin erinomainen osaratkaisu. Lukion opetussuunnitelmassa vastamainokset mainitaankin jo tapana, jolla opiskelija voi osoittaa osaamisensa biologiassa ja maantieteessä.

Vastamainokset ovat mainosparodioita, joissa kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia huumorin avulla ja mainosten omaa kieltä käyttämällä. Ne ovat osa kulttuurihäirinnän genreä, joka on yhteiskunnallisen keskustelun, osallistumisen ja taiteen muoto. Sen tavoitteena on ohjata katsoja katsomaan vallitsevaa asiaintilaa toisenlaisesta näkökulmasta. Yleensä vastamainos ottaa kantaa suoraan johonkin brändiin tai ilmiöön vaatien samalla puheenvuoroa yksisuuntaisen markkinointiviestinnän keskellä. Monesti vastamainosten pohjana käytetään olemassaolevaa mainosta, slogania tai yrityksen logoa, jonka sanomaa vastamainoksen tekijä muuttaa muokkaamalla alkuperäistä tekstiä tai kuvaa.

On hyvä huomata, että vaikka vastamainonnassa voidaan hyödyntää olemassolevia kuvia melko suoraankin, ei toiminta ole laitonta. Työt ovat lain edessä yksittäisiä teoksia, jotka hyödyntävät alkuperäisten mainosten elementtejä. Niiden ei katsota olevan plagiarismia, sillä tarkoituksena on osallistua keskusteluun, ei myydä muunneltua tuotetta.

Suomessa erityisesti Eettisen kaupan puolesta ry on työskennellyt kehittääkseen vastamainontaa opetusmenetelmänä. Yhdistys on julkaissut Medialukutaitoa vastamainoksista -oppaan, jonka avulla luokanopettajat voivat ohjata vastamainontaan keskittyvän työpajan oppilaille. Oppaan materiaaleja on hyödynnetty myös tämän tekstin pohjana. Myös Häiriköt-päämaja toimii aktiivisesti vastamainonnan kentällä. Kyseessä on kulttuurihäirintään keskittyvä sivusto, joka tekee paljon yhteistyötä esimerkiksi Voima-lehden kanssa. Voima-lehti puolestaan toimii usein vastamainosten julkaisijana.

Tule mukaan globaalille piknikille!

Työskentely ruoka-aiheisen vastamainonnan parissa tarjoaa paljon mahdollisuuksia sekä yksittäisille oppiaineille, että opetussuunnitelman mukaiselle monialaiselle oppimiselle. Mahdollisuuksien löytämiseen halutaan kannustaa vuoden 2018 asti kevääseen asti kestävässä Global Meal -hankkeessa, jossa tuotetaan vastamainontaan ja ruuan globaaleihin vaikutuksiin perehdyttävää materiaalia sekä koulutetaan opettajia. Kohderyhmänä ovat yläkoulussa ja toisella asteella toimivat opettajat, erityisesti maantieteen, biologian, kotitalouden, äidinkielen, terveystiedon ja kuvataiteen opettajat.

Opettajankoulutuksia järjestetään syksyn 2017 aikana Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Oulussa. Niissä opitaan ohjaamaan ruoka-aiheinen vastamainostyöpaja koulussa ja tutustutaan asiantuntijoiden johdolla globaalin ruuantuotannon eettisiin- ja ympäristövaikutuksiin, sekä vastamainonnan ja kulttuurihäirinnän käyttöön opetusmenetelmänä. Syksyn aikana hankkeessa julkaistaan opettajien käyttöön ruokaa ja vastamainontaa käsittelevä työpajojen taustamateriaali, julistesarja ja videoklippi. Natura-lehden juttusarjassa hankkeen aihepiirejä vielä syvennetään. Global Meal -facebook-sivu nostaa jatkuvasti esiin ajankohtaisia uutisia ja muuta materiaalia hankkeen aiheista ja sivulta löydät myös hankkeen osallistumisohjeet!

Kriittiseen kuluttamiseen tutustuminen ja sen myötä omien vastamainosten tekeminen oppilaiden kanssa tuottaa usein luovia itseilmaisun hetkiä, omaehtoista osallistumista, oivalluksia ja naurua. Syyskuussa starttaa yhdessä Häiriköt-päämajan kanssa järjestettävä ruoka-aiheinen Global Meal -vastamainoskilpailu. Häiriköt järjestävät kilpailun avoimen ammattilaissarjan ja Biologian ja maantieteen opettajien liitto organisoi vastamainoskilpailun koululaisille. Haastamme jokaisen kotitalousopettajan tutustumaan syksyn ja alkukevään aikana oppilaiden kanssa ruuan globaaleihin vaikutuksiin, tekemään aiheesta vastamainoksia ja osallistumaan kilpailuun!

Tutustu hankkeeseen Global Meal – vastamainontaa ruuasta -facebook-sivulla.

Pinja Sipari
Kirjoittaja on Global Meal -hankkeen koordinaattori

Global Meal -hankkeen logo on jo itsessään vastamainos.

Jaa somessa.

Jätä vastaus