ARKI HALTUUN -valinnaiskurssi ehkäisee ongelmia ennalta

0

Savonlinnassa Mertalan koulussa toteutettiin hankerahoituksella uusi valinnaiskurssi syksyllä 2016 yhteistyössä kotitalouden ja yhteiskuntaopin opettajien toimesta. OPS 2016:n tavoitteiden mukaisesti kurssi oli oppiainerajat ylittävää, eheyttävää ja käytännön läheistä opetusta. Keskeisenä sisältönä oli, että omaan elämään ja itsenäistymiseen liittyvät asiat tulisivat oppilaille tutuiksi ennen kotoa pois muuttamista. Näin pystytään ennalta ehkäisemään itsenäistyvän nuoren ongelmia.

Tavoitteena oli lisätä kodin ja koulun välistä aktiivista yhteistyötä käytännön läheisten kotitehtävien myötä. Koulussa opetettuja asioita harjoiteltiin kotona pakollisien ja valinnaisten kotitehtävien avulla. Huoltajia pyydettiin arvioimaan kotitehtävien onnistumista sanallisesti. Kotona tuli tehdä perusteellisempaa siivousta ja valittavina oli ikkunoiden pesua, jääkaapin/pakastimen perusteellinen puhdistaminen, lattiakaivon puhdistaminen, hajulukon puhdistaminen, ilmanvaihtoventtiilien puhdistaminen, keittiön lieden rasvasuodattimen ja liesituulettimen puhdistaminen.

Sisällöt ja toteutus

Lähtökohtana kurssin sisältöjen valinnoille oli, että nuori on muuttamassa pois kotoa ja nyt tarvitaan paljon tietoja ja taitoja. Kurssin aikana tehdyt tehtävät ja selvitettävät asiat dokumentoitiin vihkoon. Oppilaille tilattiin Nuorisoasuntoliitto ry:n oppaat: ”Omaan kotiin – opas itsenäistyvälle nuorelle 2016–2017. Opasta käytettiin oppimateriaalina ja siitä löytyy nettivinkkilista tulevaa elämää varten hyödyllisistä sivustoista.

Kurssin laajempia osa-alueita olivat kuluttajakasvatus, ympäristökasvatus ja kotitalouden sekä yhteiskuntaopin perusopetuksen sisältöjen syventäminen ja soveltaminen. Konkreettisia sisältöjä opetuskokonaisuudessa olivat:

* Oletko valmis muuttamaan omaan kotiin? -testi.
* Asunnon vuokraaminen: vierailu opiskelija-asuntoja tai kaupungin vuokra-asuntoja välittävässä toimistossa tai nettisivuilla. vuokrasopimus, -vakuus, -ennakko, luottotietojen tarkistaminen.
* Vuokralaisen oikeuden ja velvollisuudet.
* Kodin vakuutukset. Vakuutusyhtiön vierailija kävi koululla. Nuorisovakuutukset, kotivakuutus.
* Muutto omaan kotiin: ”muuttajan muistilista”, asunnon tarkistaminen ja virheistä ilmoittaminen, remontit/korjaustarpeet – kustannukset, muuttotalkoot, tupaantuliaiset. Muuttosiivous.
* Asumisen mahdolliset ongelmatilanteet ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja.
* Turvallinen asuminen: paloturvallisuus, voimakkaiden puhdistusaineiden säilyttäminen, tuhohyönteisten tunnistaminen ja hävittäminen.
* Kodin perushankinnat: huonekalut, peruskodinkoneet ja -ruoanvalmistusvälineet, ruokailuastiat sekä perussiivousvälineet. Teimme tutustumiskäynnin Savonlinnan toimintakeskuksen kierrätysmyymälään, jossa oppilaat selvittivät käytettyjen huone­kalujen hintoja. Oppilaat tekivät vertailua huonekalukaupasta uutena hankkimisen kustannuksista etsien hintoja netistä tai käymällä kaupoissa. Pohdittiin myös, mitä voisi saada kotoa mukaan tai sukulaisilta käytettynä tai mitä voisi pyytää hyvissä ajoin lahjana.
* Oppilaat ”sisustivat omaa asuntoaan” yksiön pohjakuvaan.
* Pankkiasiointi. Vierailija koululla: pankin edustaja kertoi nuorten taloudenhoitoon liittyvistä asioista.
* Hyvät tavat: toisten huomioon ottaminen, ravintolaruokailu. Kurssin huipentumana kävimme opetusravintola Paviljongilla lounaalla TET-viikkojen aikana.
* Palvelun käyttäminen ja vertailu itse tehtyyn. Hintojen laskeminen, jolloin vertasimme itsetehdyn ja leipomon lohi-kasvispiiraiden hintoja.
* Edullista arkiruokaa. Tähderuoan hyödyntäminen. Eväsruokailu.
* Hintatietoinen kuluttaja: oppilaat saivat kotitehtäväksi etsiä verkkoruokakaupasta tai tavallisesta ruokakaupasta elintarvikkeiden hintoja vertaillen ns. ”kaupan omia merkkejä” ja tunnettuja brändimerkkejä. Hinnanerot olivat merkittävät , mikä yllätti monet oppilaat.
* Ympäristöasiaa; kodinkoneiden korjaus / uuden hankinta / vanhan käytöstä poistetun kodinkoneen hävittäminen. Vierailu Ainonkadun SER-kierrätyspisteeseen. Ongelma­jätteiden kierrättäminen; vierailu Nousialan jäteasemalle. Vierailu vedenpuhdistamoon.
* Yhteiskuntaopin opettajat olivat antaneet vinkkejä remontointiin: maalaus ja tapetointi, sulakkeiden vaihtaminen, valaisinten vaihtaminen. Toinen opettajista, jolla on opetettavana aineena myös tekninen käsityö oli teettänyt oppilailla jatkojohdot, jotka oppilaat saivat omaksi.

Valinnainen kurssi, joka suoritettiin ja arvioitiin suoritettu/ hylätty -periaatteella, lisäsi myönteisiä oppimiskokemuksia sekä varmasti myös motivaatiota. Yhdessä jaetut kokemukset lisäisivät yhteisöllisyyden kokemuksia. Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Tulevana syksynä 2017 kurssi toteutuu hiukan hanketoteutusta suppeampana perusrungon säilyessä kuitenkin samana.

Teksti ja kuva: Heli Kukkohovi

Jaa somessa.

Jätä vastaus