Asumisen ABC – tiedot ja taidot itsenäisen elämän alkuun

0

Kaikkihan osaavat asua, on yleinen harhaluulo ennen itsenäistymistä omaan kotiin. Asumiseen liittyy kuitenkin paljon uutta opeteltavaa: Mistä löydän asunnon? Asuisinko yksin vai yhdessä muiden kanssa? Miten saan rahat riittämään? Mitä oikeuksia vuokralaisella on? Mitä teen, kun jääkaappi menee rikki? Asumisen ABC vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

NAL kasvattaa nuoria itsenäiseen asumiseen

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL) kehitti Asumisen ABC -materiaalin vastaamaan itsenäistyvien nuorten tiedontarpeeseen asumista koskevissa aiheissa. Tietoa on haluttu viedä nuorille sinne, missä heidät parhaiten tavoittaa, eli kouluihin. Asumisen ABC:n käynnistämisestä on vierähtänyt jo kymmenen vuotta, mutta tarve asumiseen liittyvän tiedon välittämiselle ei ole ainakaan vähentynyt.

NAL on 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen kattojärjestö ja nuorten asumisen asiantuntija. NAL-yhteisö tuottaa ja vuokraa koteja alle 30-vuotiaille nuorille, kehittää ja järjestää itsenäisen asumisen turvaavia palveluja, kuten asumisneuvontaa.

Käytännön työssä nuorten kanssa tulee vastaan monenlaisia puutteita asumiseen liittyvissä tiedoissa ja taidoissa. Asunnon vuokraamiseen liittyvää lainsäädäntöä sekä vuokralaisen oikeuksia ja velvollisuuksia ei tunneta. Asioiden hoitaminen pitää opetella, samoin yksin oleminen ja toimeen tarttuminen.

Oman talouden hallinta tulee ensimmäistä kertaa ajankohtaiseksi itsenäistyessä lapsuuden kodista omaan asuntoon. Rahaa onkin yhtäkkiä käytössä enemmän kuin viikkoraha tai kuukausiraha, mutta miten sen saa riittämään vuokraan, ruokaan, kodinhoitoon, vakuutuksiin, puhelin- ja nettiliittymiin sekä matkalippuihin? Vapaa-ajallekin olisi kiva jäädä hiukan rahaa käytettäväksi. Entistä haastavampaa taloudenhallintakysymyksistä saa myös hyvin helpoksi muuttunut luotonsaanti.

Kaikki nämä itsenäistymiseen liittyvät haasteet tulevat vastaan ihan jokaisella nuorella ja tiedot ja taidot niistä selviytymiseen opitaan kotona ja koulussa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asuminen linkittyy itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen osaamistavoitteeseen. Kotitalouden oppiaineen sisältöjä ovat asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja- ja talousosaaminen. Tämän lisäksi taloudenhallinta näkyy myös yhteiskuntaopin sisällöissä.

Asumisen ABC – koulutuksia ja materiaalia

Asumisen ABC -kokonaisuus pitää sisällään nuorille suunnatut nettisivut, printatun ja digitaalisen Omaan kotiin -oppaan, koulutusmateriaalia, tehtäviä sekä mahdollisuuden tilata Asumisen ABC -koulutus NAL:n paikallisyhdistykseltä. NAL:n verkkosivuilta löytyy runsaasti selkokielistä tietoa kaikesta asumiseen liittyvästä. Sinne on koottu materiaalia vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista, omaan kotiin muuttamisesta, asunnon etsinnästä, oman talouden hallinnasta ja kodin kunnossapidosta. Tämän lisäksi sivuilta löytyy budjettilaskuri ja muita työkaluja talouden hallintaan. Myös koulutusmateriaali tehtävineen on vapaasti ladattavissa NAL:n sivuilta. Asumisen ABC on kehitetty opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Oman asumisneuvontatyönsä lisäksi NAL:n paikallisyhdistykset kiertävät oppilaitoksissa pitämässä asumisen oppitunteja opiskelijoille. Käytännönläheiset ja elämänmakuiset tunnit vastaavat kysymyksiin, joita nuoret eivät välttämättä osaa edes kysyä.

”Nuoret ovat ottaneet oppitunnit todella hyvin vastaan. Aihe on yleensä heille ajankohtainen ja siitä ei yleisesti ottaen kauheasti jaeta tietoa. Yleensä nuorilla onkin asiasta paljon kysymyksiä.”, kertoo Asumisen ABC -kouluttaja Nina Vehkakoski.

Oppitunteja on pidetty valtakunnallisesti peruskoulun 9-luokkalaisille, lukion abeille, toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille sekä työpajanuorille. Useimmiten oppitunnille osallistuja onkin itsenäistymisen kynnyksellä oleva nuori. Oppitunnit ovat olleet luentopainotteisia ja niitä on pidetty pienryhmissä ja auditorioluentoina.

Koulujen opettajat ovat olleet tyytyväisiä, kun tämän tapaista opetusta on ollut tarjolla. Myös nuorten oma palaute koulutuksista on ollut todella hyvää. Tänä vuonna palautekyselyyn on vastannut yli sata nuorta. Heistä 98 prosenttia kertoo saaneensa koulutuksessa tarpeellista tietoa ja 88 prosenttia itselle uutta tietoa. Nuoret kommentoivat koulutusta muun muassa näin:

”Asumisen ABC -kurssi oli hyvä ja tiivis paketti. Perustietoja sitä tarvitseville.”

”Todella mielenkiintoinen ja meidän ikäisille ajankohtainen aihe.”

Asumisen ABC -koulutuksille on tyypillistä, että nuoret eivät ennen koulutusta näe tarvetta asumistiedolle, mutta koulutuksessa tuleekin esiin tietoa, jota he eivät edes tienneet tarvitsevansa.

”Eniten nuoria kiinnostaa vuokrataso, asumisen rahoittaminen ja mistä asuntoja löytyy. Vuokravakuus myös puhuttaa, toisin sanoen hyvin konkreettiset asiat. Itse olen luennossa puhunut myös luottotiedoista, niiden merkityksestä sekä asunnonhaussa että muutenkin ja siitä kuinka luottotiedot menetetään. Yllättävän moni nuori ei tiedä, miten luottotiedot menetetään ja mihin kaikkeen sillä on vaikutusta.”, Vehkakoski painottaa.

Konkreettisen tiedon lisäksi tarinat tosielämästä herättävät nuoret pohtimaan asumiseen liittyviä kysymyksiä. Asiat jäävät helpommin mieleen, kun tarjotaan selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka esimerkiksi kotivakuutus toimii.

Asumisen ja arjenhallinnan materiaaleja kasvattajille

Ammattilaisten työn tueksi on kehitetty erilaisia materiaaleja asumisesta ja arjenhallinnasta. Puhu rahasta -opas ja tehtäväkirja käsittelevät nuorten taloudenhallintaa käytännönläheisesti. Puhu rahasta ja asumisesta -huoneentaulu helpottaa arjesta, asumisesta ja rahankäytöstä puhumista myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen sävyyn. Se sisältää keinoja ja apukysymyksiä, kuinka ottaa asumisen asiat ja taloudenhallinta esiin asiakastapaamisen yhteydessä. Miten vuokravelka etenee -kaavio kuvaa selkeästi oikeita rahasummia esimerkkinä käyttäen, miten vuokran maksamatta jättäminen vaikkapa rahapulan vaivatessa kostautuu nopeasti kasvavina kuluina. Mun rahat -pajan oppaasta löytyy osallistavia menetelmiä taloudesta ja rahankäytön suunnittelusta. Kaikki materiaalit löytyvät NAL:n verkkosivuilta www.nal.fi.

Uusia innovaatioita nuorten asumisen ja taloudenhallinnan taitojen lisäämiseksi kehitetään koko ajan. Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnoilla toimii Rahaklubi ja Oma plääni -asumisvalmennukset. Espoon kaupungin Kotona kaupungissa -hankkeessa kehitetään asumisvalmennuksia maahanmuuttajanuorille. Mun talous -verkosto toimii aktiivisesti nuorten taloudenhallinnan puolesta puhujana esimerkiksi Puhu rahasta -kampanjan kautta. Taloustaitohankkeessa pankkien työntekijöistä koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorten ryhmissä taloustaitotuokioita. Yrityskylässä huomioidaan oman talouden hallinta, laskujen maksaminen ja säästäminen.

Nuorten kaipaamaa tietoa ja työkaluja on siis runsaasti saatavilla vapaaseen käyttöön. Yhteistyö on avain nuorten asumisen onnistumisen takaamiseksi. NAL toivookin, että Asumisen ABC -materiaaleja käytettäisiin mahdollisimman laajalti asumiseen liittyvien mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja nuorten asumisen taitojen parantamiseksi.

Linkit:
Asumisen ABC -sivusto: www.nal.fi/asumisen-abc 
Koulutusmateriaalit ja tehtävät: www.nal.fi/materiaalit/koulutusmateriaalit-2
Puhu rahasta -opas ja muut materiaalit: http://www.nal.fi/materiaalit/julkaisut/
Tilaa Asumisen ABC -kouluttaja NAL-paikallisyhdistyksestä: www.nal.fi/yhteystiedot-nuorisoasuntoliitto/paikallisyhdistykset 

Teksti: Mariya Sadovnychenko, Nuorisoasuntoliitto

Jaa somessa.

Jätä vastaus