Fortbildning under de senaste 10 åren

0

Häromdagen konstaterade en studerande att ämnet huslig ekonomi nog är trevligt för det kommer hela tiden något nytt så man måste fortbilda sig hela tiden för att hänga med.

En av Finlandssvenska hushållslärare uppgifter är att ordna fortbildning för sina medlemmar. Dessa sammankomster har flera funktioner, förutom att förmedla kunskap så ger fortbildningarna tillfällen att träffas och utbyta tankar samt skapa nätverk.

Kari Lehtola och Lauri Wilen (2010) tar i sin rapport ”Täydennyskoulutus auttaa jaksamaan ja antaa uutta tietoa” upp orsakerna till varför lärare inte deltar i fortbildningar. Den främsta orsaken var finansieringen- Eftersom skolornas ekonomi är mycket stram, kan det vara svårt att få delta i en ämnesspecifik fortbildning. De övriga orsakerna till att inte delta i fortbildning enligt Lehtola K. & Wilen L, var att det inte ordnas lämplig fortbildning i närheten. Alla har inte möjlighet att vara borta hemifrån. Övernattnings- och resekostnaderna ökar ytterligare helhetskostnaderna. Tidsbundna arbetsavtal var även en orsak till varför lärare inte deltog i fortbilningarna.

Fortbildningar under 2010-talet

Under 2010-talet har Finlandssvenska hushållslärare r.f. vart annat år ordnat en två dagars fortbildningsdag. På årsmötet 2017 fattade man beslutet att i fortsättningen ordna en längre fortbildningsdag vart tredje år. Under åren 2013, 2014 och 2018 har det ordnats en dags fortbildningar. Fortbildningar har ordnats antingen i egen regi eller tillsammans med Hangö Sommaruniversitet samt med Centret för livslångt lärande och Hushållsvetenskapen vid Åbo Akademi.

Fortbildningarna som ordnats har varat 1-3 dagar och förekommit på olika håll i landet. Teman för fortbildningarna har varit varierande och aktuella. Speciellt inom de längre fortbildningarna har man tagit fasta på gemensam samvaro på kvällarna och därmed skapat ytterligare möjligheter för socialt umgänge. Föreningen för främjandet av huslig ekonomi samt övriga fonder har med sina bidrag möjliggjort att hålla deltagarkostnaderna lägre eller att bjuda på något extra. Det positiva är att medlemmarna deltar i fortbildningarna och ger förslag på egna aktuella teman för kommande fortbildningar. Det är trevligt att med jämna mellanrum få sammanstråla för att diskutera aktuella teman.

Framöver

Behovet av fortbildningar är stort. Både längre och kortare fortbildningar är viktiga för branschen. Livslångt lärande är ett faktum, kunskapsmängden blir bara större. Behovet av att träffas och diskutera aktuella teman och byta erfarenheter försvinner inte. Våra fortbildningar är viktiga och kommer att vara viktiga, för om vi inte ordnar dem, vem gör det då. ”Att hantera vardagen” är alltid ett aktuellt tema som är brett och kan spjälkas i mindre helheter. Hur hanteringen av vardagen ser ut i framtiden återstår att se.

Källor:

Finlandssvenska hushållslärare r.f. årsberättelser 2010- 2017
Lehtola, K., Wilen, L. (2010). Opetushenkilöstön arviointeja täydennyskoulutuksesta. AVI.. Mikkeli.

Text: Kirsi Salomaa

Jaa somessa.

Jätä vastaus