Juhlavuoden pääkirjoitus

0

Kotitalousopettajien liiton ensimmäinen puheenjohtaja, vapaaherratar Ida Yrjö-Koskisen lausui näin: ”Te ette koskaan saa muuttua pelkiksi käytännöllisyyden palvelijoiksi, vaan tarkoituksemme tulisi aina olla antaa käytännöllisille toimille sitä aatteellista kohotusta joka lähtee henkisten jopa tieteitten harrastusten vaikutuksesta. Koti on hengen, hyvän hengen viljelypaikka siis sen hyväksi tehdyssä työssä on perin tärkeätä, ettei aine tukahduta henkeä. Jalo ja suuri on talousopettajan tehtävä ja voimme syystä olla siitä ylpeät ja sitä rakastaa – itse ylpeilemättä, muistakaamme sekin.”

Vaikka nuo sanat on lausuttu sata vuotta sitten, voin täysin yhtyä niihin. Jalo ja suuri on Kotitalousopettajan tehtävä, kyllä vain! Nuo sanat myös kiteyttävät hyvin, miksi halusin Kotitalousopettajien liiton puheenjohtajaksi: Kotitalousopettajina meidän tulee ylpeänä tuoda omaa oppiainettamme esille. Meidän tulee positiivisin keinoin korostaa oppiaineen laaja-alaisuutta niin oppitunneilla, järjestötoiminnassa, yhteistyökumppaneittemme kanssa toimiessa kuin myös mediassa.

Tänä vuonna on syytä juhlaan! Kotitalousopettajien liitto juhlii 100-vuotista taivaltaan ja Eduskunnan kotitalouden tukirengas 25-vuotista vaikuttamistaan. Käsissänne oleva Kotitalouslehti on jo 80-vuotias. Tämä tekee yhteensä 205 vuotta kotitalousopetusta, vaikuttamista ja yhteistyötä. Jos nämä olisivat erillisiä toimintoja, näkisimme helpommin, miten paljon työtä on tehty. Kuitenkin, samat henkilöt ovat toimineet monella taholla, yhteistyössä toistensa kanssa ja edesauttaneet toiminnan kehittymistä.

Mitä kotitalousopettajien historia pitää sisällään? Parhaan käsityksen siitä saat lukemalla Kotitalousopettajien liiton historiikin ”Sata vuotta vaikuttamista ja yhteistyötä”. Historiikin raakaversiota lukiessani huomasin, miten Kotitalousopettajien liitto on aina ollut täynnä upeita vahvoja naisia, rohkeita alalle suuntautuneita miehiä, tärkeitä päätöksiä, sekä merkittävien kontaktien luomista. Niistä on vahva liittomme tehty.

Menneisyys on kiehtovaa ja siitä on syytä ottaa opiksi niin hyvässä kuin pahassakin. Kotitalousopetuksen alkuaikoina oli tärkeää toimia määrätietoisesti yhteistyössä ja saada jalansija suomalaisen koulutuksen merkittävänä oppiaineena. Tuo ei ole vielä sadankaan vuoden jälkeen muuttunut, päinvastoin, yhteistyöstä ja ammatillisen osaamisen näkyväksi tekemisestä on tullut entistäkin merkityksellisempää. Opiksi otettuamme on syytä katsoa eteenpäin ja luoda uutta sille vahvalle pohjalle, jonka olemme edeltäjiltämme saaneet.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan

Lisää haasteita; meidän tulee jatkaa työmme positiivisten tulosten näkyväksi tekemistä. Oppilaita opetettavaksi; kädentaidot heikkenevät, tietomäärät laajenevat ja jokaiselle tulisi löytää se oma mielekäs tapa hallita elämäänsä. Yhä laaja-alaisempaa vaikuttamista ja ammattitaidon hyödyntämistä; kotitalousopettajien osaaminen nähdään vahvana yhä useamman yhteistyökumppanin silmin. Meitä tarvitaan myös perus- ja ammatillisen koulutuksen ulkopuolella niin asiantuntija- kuin tuotekehittelytehtävissäkin. Lisää upeita vahvoja naisia; siitä todistuksena ovat kaikki ne vuosittain alalle haluavat opiskelijat, jotka innolla odottavat valmistumistaan. Entistä enemmän miehiä kotitalousopettajina; teidät viedään valmistumisenne jälkeen käsistä, onnittelut siitä! Tulemme myös varmasti saamaan lisää uusia kotitaloustieteilijöitä ja käytäntöön sovellettavia tutkimustuloksia yliopistomaailmasta.

Kaiken toiminnan kannalta mielestäni tärkein tulevaisuusskenaario kaikessa yksinkertaisuudessaan on seuraava: yhteisöllisyys ja yhdessä toimiminen vievät eteenpäin.

Hyvää Kotitalousopettajien liiton satavuotisjuhlavuotta meille kaikille!

 


Minna Vanhala

 

Kotitalousopettajien liiton 18. puheenjohtaja, mutta peräti toinen Kangasalta Pikkolan koulusta

Jaa somessa.

Jätä vastaus