Kirsi Salomaa valdes till Finlandssvenska hushållslärare r.f ordförande

0

Jag blev utexaminerad från Högvalla Seminarium våren 1981. Det jag var helt säker på då var att jag inte skulle arbeta som lärare. Min väg styrdes till restaurangköket, med en mycket kort visit i storkök.

Mitt första lärararbete skulle bli ett moderskapsvikariat på Vasa hotell- och restaurangskola. Mina närmaste uppmuntrade mig med att söka vikariatet. Motiveringarna var att jag inte kan säga att jag inte vill arbeta som lärare då jag inte hade prövat på det. Det råd jag då fick var att: ”9 månader står du ut var som helst”. Nu efter många år kan jag konstatera att på den vägen blev jag. Att undervisa var intressant, roligt och mycket inspirerande. Att får arbeta med unga blivande kockar, servitörer och receptionister visade sig vara mycket givande. Förstås fanns det många utmaningar, och jag måste medge att jag trivs med att undervisa.

Min tjänst och arbetet flyttades under 1990-talet till Vasa yrkeshögskola, till att utbilda restonomer. Samtidigt kompletterade jag min hushållslärarutbildning till en pedagogie magister examen vid Åbo Akademi. Min tjänst drogs in våren 2015, i och med att restonomutbildningen lades ner. Samma år på hösten började jag arbeta på Åbo Akademi som universitetslärare i husliga ekonomins didaktik. Jag är tillbaka bland mina egna ämnen, vilket känns mycket bra.

Det är mycket viktigt att var och en har tillräckligt med kunskap för att hantera sin vardag på ett riktigt och ändamålsenligt sätt. Här har vi hushållslärare en stor uppgift, att lära ut grundfärdigheterna både vad gäller hushållsarbete och matlagning samt ekonomi.

Jag ser att föreningens uppgift är att stöda och utveckla medlemmarna i sitt arbete. Det är viktigt att vi tillsammans väcker och upprätthåller diskussioner om ämnesområden som ligger oss nära. Kom med och öppna och delta i diskussionerna i Facebookgruppen Huslig ekonomilärare och i bloggen Finlandssvenska hushållslarare.blogspot.fi .

Det är viktigt att vi är synliga som finlandssvenskar och som hushållslärare. Ett sätt att synliggöra oss är att det finns en svenskspråkig artikel i tidningen Kotitalous. Varje bidrag eller idé tas med tacksamhet emot, kanske du vill skriva om ditt arbete eller något som du håller på med. Kom också ihåg att meddela dina kontaktuppgifter om de har ändrats, så att medlemsregistret kan uppdateras med korrekta uppgifter. Kontakta någon i styrelsen eller finlandssvenskahushallslarare@gmail.com

Jag har fyllt 60 år, jobbar i Vasa och bor nuförtiden i Helsingfors. Tågförbindelserna har med tiden blivit betydligt smidigare genom kortare restid och färre tågbyten. Nu återstår enbart några tågresor den här våren, och jag ser framemot en varm och skön sommar! Jag önskar alla en trevlig sommar!

Styrelsen 2018-2019

Kirsi Salomaa

Kirsi Salomaa, ordförande (ksalomaa@abo.fi)
Ingrid Albrecht (ingen personlig suppleant)
Yvonne Björk-Biskop (suppleant Marina Ranta)
Camilla Holmström (suppleant Nina Klaus)
Jonna Jalonen (suppleant Maria Hagström)
Lena Lietepohja, viceordförande (suppleant Susanna Schubert)
Bettina Lundell, sekreterare (suppleant Riitta Harhio)
Karin Rosenberg (ingen personlig suppleant)​
Linda Snickars   (suppleant Elisabeth Eriksson)
Nina Tallberg, kassör (suppleant Eva Green)

Följande skolningsdagar är under planering

  • Insekter som mat, första veckan i oktober (möjligen även streaming)
  • Skolningsdagar i 5 – 6 juni 2019 i Vasa

Delta i gemensam historiebildning
Kotitalousopettaja liitto Finlandssvenska hushållslärare r.f fyller 100 år i år. Vi ha tänkt samla in gemensamma minnen om:

  • föreningens verksamhet,
  • hur det varit att jobba som hushållslärare i olika uppgifter.

Detta vill vi göra i olika delar av landet och vi tänker oss att ni kan hjälpa oss genom att samlas och diskutera det i grupper. Träffa kolleger, kurskamrater en stund och diskutera om ämnet huslig ekonomi, om arbetet i huslig ekonomi, utveckling av ämnet osv. Nedan finns förslag för utföring av gemensam diskussion samt förslag på temaområden. Välj arbetssättet som passar gruppen och skapa ett tillfälle som lämpar gruppen

Vi ber att ni spelar in diskussionerna på smarttelefon (flera typer av mobiler har denna funktion), vidoefilmar dem (även detta går med mobil eller surfplatta), men ni kan också skriva ner era minnen. Skicka ljud- eller videofiler till kirsi.salomaa@abo.fi

Minnena publiceras på förbundets websidor i portalen Kotitalousopettajat.fi (http://kotitalousopettajat.fi/100-v-juhlavuosi).

Ta med ett minne
Ta med ett betydelsefullt minne från din undervisning, planering eller något som hänger ihop med ditt arbete: fotografier, arbetsblad, kursplanering, sekvensplan, ett (eller flera) tillfällen, elever, kollegor som varit betydelsefulla för dig.

Det kan också handla om en utbildningsdag eller ett skolningstillfälle, minnen från hushållslärarklubbarna eller Finlandssvenska hushållslärares verksamhet.

Var och en berättar om sitt minne, varefter fenomenet diskuteras gemensamt. Man kan ta fasta på vad som hände, varför minnet är viktigt, vad är intressant, har någon liknande upplevelser.

Gemensamma teman för diskussion:
Ens egna arbetssätt
Utrymmen, utrustning, redskap
Arbetsgemenskapens storlek, arbetsfördelningen, förfaringssätt i arbetsgemenskapen
De viktigaste samarbetspartners
För arbetet de mest centrala regler och instruktioner
Resultat som uppnåtts i arbete.
Prestationer och konflikter i arbetet
Utveckling / förändringar i ditt arbete

Exempel på ämnesområden som är aktuella:
Hur ser framtiden ut?
Matlagningsmetoder
Surdeg
Nya livsmedel
Trädgården
Förhöja imagen inom ämnet
Globalt tänkande
Involvera hela familjen

Bakgrundsfakta
Då ni börjar inspelningen eller om ni skriver om detta – kom ihåg att säga eller skriva ner
Vilka deltog i diskussionen?
När har ni blivit utexaminerade?
Vilka arbetserfarenheter har ni (grundskola, yrkesskola, folkhögskola, vuxenutbildning, arbis/medis, storkök, restauranger, osv.)?

 

Jaa somessa.

Jätä vastaus