KKV:n johtaja Maija Puomila: Kotitalous on kuin yritys

0

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Verkostot-yksikön johtaja Maija Puomila alusti kuluttajakasvatuksesta Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan kokouksessa 29.5.2018. Hän pohti, miten digitaalisuuden muutos näkyy kodeissa ja kuluttaja-asioissa sekä miten kotitalousopetuksen ja -alan tulisi reagoida muutoksiin.

Maija kertoi, että on areenoja, joissa toimimme eri rooleissa. Kaupallisilla markkinoilla toimimme kuluttajina ja elinkeinonharjoittajina, ja kuluttajalainsäädäntö säätelee toimintaa. Aina kun ostetaan jotain, syntyy sopimus.

Julkisten palveluiden markkinoilla toimimme kansalaisina, vastapelurina mm. kunnat.

Vapaaehtoistoiminnan markkinoilla toimimme jäseninä esimerkiksi järjestöissä.

Työmarkkinoilla puolestaan osapuolina ovat työntekijät ja työnantajat.

”Nämä ovat nyt menossa sekaisin, kaupallisten markkinoiden toimintatapa on lainautumassa muille markkinoille”, Puomila totesi.

Digitaalisuus tuo edellämainitut markkinat kotiin.

Jakamistalouden ja alustatalouden myötä (mm. vertaisten välinen kauppa, alustabisnes esim. Uber) roolit eivät enää ole niin selkeät kuin aiemmin.

Globalisaation myötä myyjä voi olla mistä vain.

”Digitalisaatio tuo markkinoille täysin uudenlaisia toimintatapoja. Palveluiden käyttö lisääntyy, samoin sopimusten merkitys ja määrä.”

”Lähes kaikki arjen toimintatavat muuttuvat sellaisiksi, joissa tarvitaan kykyä yhä vaativampaan abstraktiin hahmottamiseen.”

Kuluttajakasvatuksen ja -opetuksen tavoitteena on opettaa taitoja, joita jokainen tarvitsee omassa elämässään sekä kodinhoidossa että yksityistalouden hoitamisessa.

Tärkeää kaikilla asteilla on opettaa taitoja, joita tarvitaan elinkeinonharjoittajan roolissa, työelämässä sekä yrittäjänä:
– asiakassuhteen hoitaminen
– myyjän tiedonantovelvollisuudet
– markkinointiosaaminen.

”Kotitalous on kuin yritys”, Puomila sanoi.

Sopimusoikeuden tunteminen, talouden hallinta, turvallisuus, puhtaanapito, kulttuuri, tietosuoja, verkkokaupassa asiointi, ruokapalvelut, ravitsemus, hoiva, kierrätys… opetettavien asioiden kirjo on laaja.
”On tärkeää tunnistaa kaupallinen vaikuttaminen.”

”Kouluoppiminen on alkua elinikäiselle oppimiselle. Oppimista tapahtuu sekä formaalisti että nonformaalisti”, Puomila päätti esityksensä.

Teksti: Aira Kuvaja

Jaa somessa.

Jätä vastaus