Kotitalousopettajat ovat arjen asiantuntijoita!

0

Joulu hiipii kuin varkain kotitalousluokkaan tuoden mukanaan oppilasarvioinnin ja piparin tuoksun. Arviointi kaikkine kriteereineen vaatii opettajalta monipuolista seurantaa oppilaiden tietojen ja taitojen kehittymisestä ja niiden soveltamisesta. Joskus toivoo, että olisi olemassa numeroiden arvontakone, joka helpottaisi arviointia.
Kotitalousopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö on hyvässä käynnissä useimmilla paikkakunnilla. Uusi tuntijako mahdollistaa kotitalouden opettamisen alakoulussa ja joissakin kunnissa opetusta suunnitellaan annettavaksi alakoulussa. Alakoulussa taide- ja taitoaineita voidaan opettaa valinnaisena kuusituntia ja yläkoulussa viisi tuntia. Opetushallituksen linjauksen mukaisesti koulutuksen järjestäjä päättää, miten taide-ja taitoaineisiin sidotut valinnaistunnit käytetään. Olkaa aktiivisia ja vaikuttakaa.
Kotitalousopettajien liitto antoi viimeiset kommentit opetussuunnitelmasta Opetushallitukselle lokakuussa. Kotitalouden opetussuunnitelmaan tulee muutoksia verrattuna voimassaolevaan. Kotitalouden opetuksen tavoitteena ovat käytännön toimintataidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä tiedonhallintataidot. Tavoitteisiin liittyviä sisältöalueita on uudessa opetussuunnitelmassa kolme eli ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri, asuminen ja yhdessä eläminen sekä kuluttaja ja talousosaaminen kodissa. Näin tavoitteet ja sisällöt kietoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi ja laaja-alaista osaamista tarkastellaan niiden kautta.
Kotitalousopettajien liitolla on pitkä taival takanaan, mutta kotitalousopetusta kaikille, niin pojille kuin tytöille on opetettu reilut 50 vuotta. Helsingin kouluissa kotitalousopetus tuli pakolliseksi tytöille vuoden 1923 kansakoulun järjestysmuotolain mukaan. 1950-luvulla kotitalousopetusta opetettiin kokeellisesti pojille ja vuonna 1958 kansakoululaissa kotitalous ja lastenhoito tulivat pakolliseksi aineiksi myös pojille. Peruskoulu-uudistus toi kotitalousopetukseen tasa-arvon ja siitä asti opetusta on annettu kaikille seitsemäsluokkalaisille tytöille ja pojille.
Kotitalousopettajien pitkäaikainen ja uraauurtava työ suomalaisten lasten ja nuorten hyväksi tunnustettiin vihdoin myöntämällä kotitalousopettajien liitolle vuoden 2014 Kansanterveyspalkinto. Palkinto on merkittävä tunnustus, koska olemme vuosikymmeniä tukeneet toiminnallamme suomalaista ravitsemuspolitiikkaa sekä jalkauttaneet ajankohtaisia ravitsemussuosituksia ja ohjeita. THL:n palkintotilaisuudessa korostettiin, että kotitalousopettaja on arjen asiantuntija. Kotitalousopettajat tekevät arvokasta työtä lasten ja nuorten parissa opettaen heille ravitsemuksellisesti tärkeitä asioita ja käytännön taitoja.
On erittäin tärkeää, että vihdoin kotitalousopettajan ammattitaitoa arvostetaan. Kotitalousopettajan ammattitaidon ylläpitäminen hyvällä yliopistokoulutuksella ja laadukkaalla täydennyskoulutuksella on ensiarvoisen tärkeää. Aineenopettajuus on asiantuntijuutta. Teemu Arina kuvasi AOL:n seminaarissa, että aineenopettajalla täytyy olla opetettavasta aineesta syvälliset tiedot, kyetäkseen näkemään kokonaisuuksia ja ymmärtääkseen, miten tiedot ja merkitykset kytkeytyvät toisiinsa. Ilman syvällistä tietoa ja ymmärrystä asiat jäävät pinnallisiksi.
AOL:n seminaarissa Jaana Saarinen puhui positiivisen asenteen merkityksestä, toisten kunnioittamisesta ja arvostamisesta niin työyhteisössä kuin omassa elämässämme. Positiivisella asenteella, innostuksella ja pienellä kehumisella opetustyössä saavutamme huomattavasti parempia tuloksia, kuin valittamalla. Valittaminen on meille opettajille hyvin helppo tapa purkaa turhautumista ja omaa väsymistä. Uupuminen vaatii lääkäriä, mutta väsyminen vaatii Saarisen mukaan lähinnä riittävää lepoa ja nukkumista.

Anneli Rantamäki
anneli.rantamaki@riihimaki.fi

Jaa somessa.

Jätä vastaus