Kotitaloustunnilla ratkotaan kestävän arjen ristiriitoja

0

Kotitalous on oppiaineena on aivan omaa luokkaansa, kun tarkastellaan mahdollisuuksia kestävän elämäntavan taitojen oppimiseen. Ekologisesti kestävä arki on opetussuunnitelmassa vahvimmin näkökulmana juuri kotitaloudessa.

Opetuksen sisällöt käsittelevät keskeisiä kestävän elämäntavan perusasioita, joita tarkastellaan niin ympäristön, kulttuurin, henkilökohtaisten arvojen kuin taloudellisten resurssienkin näkökulmasta. Erilaisten näkökulmien vuoksi kohdataan myös ristiriitoja.

Esimerkiksi kasvisruokavalion suosiminen on kestävän elämäntavan kannalta perusteltua, mutta voiko se olla ristiriidassa perinteisen ruokakulttuurin edistämisen kanssa. Voisivatko kotitaloustunnit olla paikkoja, joissa ympäristöä kuormittaville raaka-aineille etsitään vaihtoehtoja ja uudistetaan arvokkaita perinteitä osaksi myös tulevaisuuden arkea ja juhlaa?

Luomutuotteiden valinnan vaikeutena on monesti niiden kalliimpi hinta. Luomutuotteita käyttämällä kuitenkin huomioidaan eläinten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus. Voitaisiinko säästää jossakin muussa kuin raaka-aineen hinnassa?

Kierrättäminen kuuluu kotitaloustunneilla opittaviin perustaitoihin, mutta se ei vielä yksinään tee kodin tai koulun arjesta ympäristövastuullista. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, että voidaan puhua perustellusti kestävästä arjesta? Mikä on riittävästi?

Ristiriitoja kohtaamalla ja tarkastelemalla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä: Miten perustelen valintani? Miten saan rahat riittämään usein kalliimpiin, mutta vähemmän ympäristöä kuormittaviin valintoihin? Miksi en kuitenkaan aina valitse parasta vaihtoehtoa?

Tukea ja ideoita kestävän kehityksen kasvatukseen Valtakunnallinen LYKE-verkosto tukee kouluja kestävän kehityksen kasvatuksessa. Verkoston toimipisteet tarjoavat luonto- ja ympäristökoulupäiviä opetusryhmille sekä koulutuksia ja neuvontaa opettajille.

Luonto- ja ympäristökoulupäivä soveltuu mainiosti osaksi kotitalousopetusta: Kestävän kehityksen kasvatuksen menetelmät ovat monipuolisia ja oppiminen on monialaista, elämyksellistä ja tutkivaa. Luonto oppimisympäristönä soveltuu moneen ja esimerkiksi ruuanvalmistusta voidaan opettaa vaikkapa ulkona nuotiolla tai retkikeittimillä.

Päivä toimii samalla täydennyskoulutuksena opettajalle, joka saa ohjelmasta malleja ja vinkkejä kestävän kehityksen kasvatuksen toteuttamiseen. LYKE-toimipisteissä työskentelee ympäristökasvatuksen ammattilaisia, joilta voi kysyä neuvoja myöhemminkin.

LYKE-verkoston toiminta perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin ja sen laatu varmistetaan sertifioinnilla. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry koordinoi ja kehittää LYKE-verkostoa.

Lisätietoa:
LYKE-verkosto: www.luontokoulut.fi

Teksti: Maija Ihantola ja Kati Vähä-Jaakkola

Kirjoitusta varten on haastateltu Niina Mykrää, joka valmistelee väitöskirjaa koulun roolista kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Jaa somessa.

Jätä vastaus