Kouluruokailu on tärkeä osa opetus- ja kasvatustehtävää

0

Kouluruokailun tehtävänä on edistää ja tukea koululaisten hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Ruokailun toteuttaminen ja kehittäminen on koulun ja ruokapalvelun yhteinen asia. Tavoitetta tukemaan Ammattikeittiöosaajat ry on luonut käytännönläheisen Kouluruokadiplomi® -mallin.

Kouluruokadiplomin hakeminen kannustaa tarkastelemaan ruokailua osana koulun laajempaa kasvatustehtävää. Diplomin suorittaminen lisää vuoropuhelua koululaisten, kasvatushenkilöstön, ruokapalvelun ja huoltajien välillä. Kouluruokadiplomi on hyvä väline ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän ruokailun kehittämisessä.

Konkreettinen työväline kouluruokailun kehittämiseen ja itsearvionitiin

Kouluruokadiplomi on jatkuvan itsearvioinnin- ja toiminnan kehittämisen työväline. Koulun rehtori ruokapalvelu ja toimikunta, johon kuuluu kasvatushenkilöstön ja oppilaiden edustus, hakevat diplomia yhteistyössä. Hakuprosessissa ja toiminnassa korostetaan ruokakasvatusta ja lasten osallistamista sekä yhteistyön merkitystä eri toimijoiden kesken. Kouluruokadiplomin voi hakea sekä kunnallinen että yksityinen koulu.

Diplomin ansainnan taustalla oleva kysymyssarja sisältää seitsemän eri aihealuetta: opetussuunnitelma ja sopimusasiat, ravitsemussuositusten mukainen ruokailu, ruokailutilanne, yhteistyö, viestintä, ruokakulttuuri ja ympäristö sekä ruokaturvallisuus. Pääaiheiden alla olevien väittämien toteutumista arvioidaan omassa toiminnassa diplomia suoritettaessa.

Ruokakasvatusta ja hyvää palautetta

Peräseinäjoelta Toivolanrannan yhtenäiskoulu ja koulun ruokapalvelu suorittivat Kouluruokadiplomin helmikuussa 2018. Ravitsemistyönjohtaja Anita Haapamäki sanoo diplomityöryhmässä olleen mukana rehtori, kotitalousopettaja, luokanopettaja, oppilaskunnan edustus ja hän itse. ”Kehitimme hakuprosessin aikana muun muassa malliateriakäytäntöä ja koululaisten ruokailutilanteen valvontaa. Erityisesti mieleen jäin keittiöväen saama positiivinen palaute.”

Koulun rehtori Henry Leppäahon mukaan Kouluruokadiplomin hakeminen oli hyvä juttu. ”Hakemisprosessin aikana järjestetyt tapaamiset olivat mukavia ja lähensivät eri osapuolia. Kouluruokadiplomin hakeminen lisäsi entisestään ruokapalvelun arvostusta ja hyvää yhteistyötä heidän kanssaan. Kerroimme Kouluruokadiplomin suorittamisesta myös vanhemmille ja asiasta oli lisäksi juttu paikallislehdessä otsikolla: Meidän koulussa kouluruoka on huippuluokkaa. ”

Kotitalousopettaja aloitteentekijänä Kouluruokadiplomin hakemisessa

Kotitalousopettajilla on merkittävä rooli koululaisten ruokakasvatuksessa. He käsittelevät oppilaiden kanssa ruokaan ja ruokailuun liittyviä asioita monesta eri näkökulmasta. Näin ollen kotitalousopettaja on luonteva taho innostamaan rehtoria, koulun muuta kasvatus- ja keittiön ruokapalveluhenkilöstöä perustamaan yhdessä työryhmän, joka lähtisi suorittamaan Kouluruokadiplomia omassa koulussa.

Miten Kouluruokadiplomin suorittaminen tapahtuu?

Työryhmä, johon kuuluu koulun kasvatushenkilöstön ja ruokapalvelun sekä mahdollisesti oppilaiden ja huoltajien edustus, keskustelevat ja arvioivat yhdessä, miten Kouluruokadiplomin suorittamiseen sisältyvät 45 kyllä-ei väittämää toteutuvat koulussa. Hakuprosessin aikana huomataan, missä on onnistuttu ja mitä asioita tulisi jatkossa kehittää. Diplomi suoritetaan www.kouluruokadiplomi.fi-sivuston Hae diplomia -osiossa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Diplomin hinta on 95 €/kolme vuotta (alv 0 %).

Lisätietoa: paivi.jamsen@amko.fi

Teksti: projektikoordinaattori Päivi Jämsén, Ammattikeittiöosaajat ry
Kuva: Samuel Hoisko, Neliömedia

Jaa somessa.

Jätä vastaus