Laadukas kouluruokailu on fiksu investointi

0

Maksutonta kouluruokaa parempaa innovaatiota saa etsiä. Kouluateria on tehokas täsmätoimi lasten oppimisen ja kasvamisen tukemiseksi. Jos kouluruokailua ei olisi, pitäisi se keksiä. Koululaisten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta on olennaista, että jokainen lapsi syö terveellisen aterian koulussa.

Vuoden alussa päivitetyt kouluruokasuositukset Syödään ja opitaan yhdessä tähtäävät oikea-aikaisiin, riittäviin, oppimista ja terveyttä edistäviin yhteisiin aterioihin. Uudessa suosituksessa painotetaan ruokailuympäristön viihtyvyyttä. Ruokailun ruuhkahuippuja, melua ja jonotusta voidaan ehkäistä huomioimalla oppituntien ajoitus ja joustot ruokailuvuorojen järjestämisessä. Viihtyisä ympäristö tarjoaa virkistävän ja yhteisöllisen lepotauon koulupäivään.

On hyvä suunta, että kouluruokailussa korostetaan entistä vahvemmin ruokakasvatusta.  Uudet suositukset on viisasta ottaa käyttöön jokaisessa koulussa. Terveelliset ruokailutottumukset vähentävät terveyseroja ja ovat tärkeä osa kasvatusta.

On tärkeää, että vasta valitut kunnan valtuutetut ja valtuustot ottavat tehtäväkseen kouluruuan laadun edistämisen. Kotikaupungissani Helsingissä kouluruokia on kehitetty oppilaiden palautteen perusteella. Roskiin menevä ruoka vähentynyt. Ruokaa saa aina ottaa lisää ja kasvisruokaa on tarjolla päivittäin. Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä voimavara kouluruokailun kehittämisessä. Oman kodin antama malli ja kannustus ruokailuun vaikuttavat vahvasti lapsen tekemiin valintoihin ruuan suhteen. Helsingissä on tullut paljon kiitosta tilaisuuksista, joissa vanhemmille on annettu mahdollisuus tutustua lasten kouluruokailuun. Tilaisuuksissa vanhemmille on kerrottu kouluruokailun tavoitteista ja käytännöistä ja vanhemmat ovat saaneet maistella kouluruokaa. Vanhemmat ovat olleet iloisen yllättyneitä siitä, mitä kouluruoka tänä päivänä on. Tämä käytäntö sopii varmasti joka kouluun.

Kouluruuan maittavuuden ja kouluruokailun mielekkyyden eteen on tehty sitkeää työtä mutta kehittämisen tarvetta on. Moni lapsi jättää kouluruuan syömättä tai syö vain osan ateriasta. Erot koulujen välillä ovat suuret. Ateria korvataan usein epäterveellisillä välipaloilla. Huoli lasten ja nuorten epäterveellisestä ruokavaliosta on aiheellinen.  Kouluruuan ja -järjestelyjen on tuettava kaikkien osallistumista ja osallisuutta. Monelle lapselle kouluruoka on päivän ainoa ja monipuolinen ateria.

Pikkukoululaiset osallistuvat ruokailuun, mutta syöminen voi jäädä vähäiseksi. Suurin osa kouluissa ruokailevista syö pääruokaa, mutta moni jättää pois muita tärkeitä aterian osia. Kouluruoka ei auta, jos lapsi ei sitä syö. Lapsen jaksamisen ja kouluyhteisön kannalta seuraukset ovat ikävät, mikäli koululounas jää väliin. Nälkäinen lapsi ei opi, eikä jaksa keskittyä. Koulutielle lapsiaan saattavien vanhempien on hyvä kannustaa ja kertoa lapsille, miksi koululounas on tärkeää syödä joka päivä.

Kodin ja koulun yhteistyössä on tärkeää ottaa yhteiseksi tavoitteeksi se, että jokainen lapsi syö päivittäin terveellisen aterian koulussa.

Sari Sarkomaa
Kansanedustaja (kok.)
Eduskunnan kotitalouden tukirenkaan jäsen

Jaa somessa.

Jätä vastaus