Liittohallitus 2018 esittäytyy – ota yhteyttä ja kerro meille toiveesi!

0

Millaista toimintaa toivot Kotitalousopettajien liitolta? Mihin meidän pitäisi ottaa kantaa ja vaikuttaa? Mihin suuntaan liittoa pitäisi mielestäsi kehittää? Kaipaatko tukea työhösi? Ota yhteyttä oman alueesi liittohallitusedustajaan!

Minna Vanhala

Liiton puheenjohtaja, kotiyhdistyksenä Tampereen Seudun kotitalousopettajat
Työskentelen Pikkolan koulussa Kangasalalla. Vahvuuksiini kotitalousopettajana kuuluu positiivisuus sekä oppilaan kannustaminen epäonnistumisen hetkellä. Kotitalousoppitunneilla vasta harjoitellaan niitä tietoja ja taitoja, joita tulisi kotona kehittää jokaisen omien tarpeitten mukaisesti.

Tavoitteeni on luoda oppimisilmapiiri, jossa oppilas itse huomaa keksineensä jotain, uskaltaneensa kokeilla, ilman että kaikkea tarvitsee kysyä opettajalta. Sellainen tunne pitäisi jokaisella olla koulun ulkopuolella, jotta pärjää elämän eteen asettamissa haasteissa.

Minuun voi olla yhteydessä kaikissa kotitalousopetukseen, työhön ja erityisesti vaikuttamiseen liittyvissä asioissa.

Yhdistysten toivon olevan minuun aktiivisesti yhteydessä ja keskustelevan kanssani jäsenasioissa, sekä suunnitellessaan uusia tapahtumia. Minua voi myös pyytää omiin tapahtumiin kouluttamaan yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa, myös etäyhteys onnistuu!

Odotan pääseväni tutustumaan mahdollisimman moneen tulevissa liiton tilaisuuksissa.


puheenjohtaja(at)kotitalousopettajat.fi
minna.vanhala(at)edu.kangasala.fi

Kirsi Salomaa

Liiton varapuheenjohtaja, kotiyhdistykseni on Finlandssvenska hushållslärare
Toimin ylioppisto-opettajana kotitaloustieteiden parissa Åbo Akademissa. Yksikkömme on pieni, mutta sitäkin sinnikkäämpi. Tavoitteeni on kasvattaa tulevia kotitalousopettajia ajattelemaan kriittisesti, sekä olla pelkäämättä uusia haasteita.

Kotitaloustaitojen merkitys sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta on tärkeä. Jokainen tulisi saada koulussa riittävät taidot hallita omaa arkeansa. Opetusaineena kotitalouden arvostuksen nostaminen on myös sydäntäni lähellä samoin kuin yhteistyö. Yhdessä tekemisellä säästetään voimia ja saadaan enemmän aikaseksi. Yhteistyötä yli kielirajojen ei tulisi pelätä.

Minut on helppo saada innostumaan erilaisista ideoista, varsinkin kun on kyse uusajattelusta.

ksalomaa(at)abo.fi

Marja Väärälä

Liiton varapuheenjohtaja, kotiyhdistys Helsingin Kotitalousopettajat.
Työskentelen kotitalouden lehtorina Vesalan peruskoulussa Helsingissä opettaen kotitaloutta vuosiluokille 4-9. Asun perheeni kanssa Helsingissä, mutta omat juureni vievät minut aika ajoin Etelä-Pohjanmaalle, jossa nautin rentoutumisesta etenkin näin syksyisin vastapuidun viljan tuoksussa ja peltomaisemia ihaillen.

Kotitalousopettajien liitolla on iso rooli meidän kotitalousopettajien monipuolisen osaamisen sekä koko kotitalousalan näkyvyyden lisäämisessä opetuksen kentällä ja yhteiskunnassa. Pidän tärkeänä, että Kotitalousopettajien liitto voi tiedon jakamisen ja kouluttamisen avulla tukea liiton jäseniä työssään, ammatillisessa kehittymisessä sekä verkostojen luomisessa. Tätä työtä pyrin osaltani lisäämään liittohallituksessa ollessani ja mielelläni kuulen teidän jäsenien iloja sekä huolia, jotta toimintaa voidaan kehittää yhdessä eteenpäin.


marja.vaarala(at)edu.hel.fi

Nina Grangärd

Kotiyhdistys Vaasan Kotitalousopettajat.
Olen viisikymppinen kotitalouden opettaja Vaasasta – Suomen aurinkoisimmasta kaupungista. Työskentelen Merenkurkun koulussa, missä painotuksena on kielikylpyopetus. Tänä vuonna minulla on vain yksi suomenkielinen opetusryhmä, muuten opetan ruotsiksi ja englanniksi. Mielestäni vieraalla kielellä opettaminen sopii loistavasti kotitalouteen ja on uuden opsin mukaista. Kotitalousopetuksessa pidän siitä, että saa työskennellä käytännönläheisesti oppilaiden kanssa.

Perheeseeni kuuluu mies, kaksi tytärtä ja koira. Kotona on vielä toinen tyttäristä, joka käy yhdeksättä luokkaa Vasa Övningskolanissa. Vapaa-aikansa hän viettää uimahallilla. Uinnista on tullut koko perheemme harrastus ja itse olen mukana Vaasan uimaseuran hallituksessa. Vanhempi tyttäreni on asunut vuoden Tukholmassa ja opiskelee Tukholman yliopistosta. Tukholma on lempikaupunkini ja ihana kun nykyisellään minulla on hyvä syy vierailla siellä usein.


nina.grangard(at)edu.vaasa.fi

Lotta Koisti

Kotiyhdistys Varsinais-Suomen Kotitalousopettajat.
Tervehdys Uudestakaupungista. Toimin Uudenkaupungin yhtenäiskoululla Kotitalouden lehtorina. Syksyn arkista työtäni värittää tänä syksynä koulurakentamisen projekti, joka tuo uutta näkökulmaa omiin työtehtäviin. Uudisrakennukseen suunnittelussa mukana oleminen on tällainen mahtava ”kerran elämässä” haaste. Millainen on tulevaisuuden kotitalousluokka, kuinka vuosikymmenten päähän tulisi katsoa? Suunnitteilla olevassa avointen oppimisympäristöjen koulussamme kotitalousluokat sijoittuvat koulun keskeiselle paikalle, muiden taito-ja taideaineiden tavoin. Arjen työmme on siis nähty koulussamme miellyttävää lämpöä ja hyvää mieltä tuottavana oppiaineena. Tuleva syksy on siis työntäyteinen, Onneksi on mahdollisuus päästä tutustumaan rakenteilla oleviin tiloihin ympäri Suomen.

Kotitalousopettajien liitto tarjoaa tässäkin suhteessa ammattitaitoisen verkoston, josta olen kiitollinen.


lotta.koisti(at)uusikaupunki.fi

Johanna Lindbohm

Kotiyhdistys Mikkelin Kotitalousopettajat ry.
Olen Mikkelissä toimiva kotsaope. Kouluni on yhtenäiskoulu (Rantakylän yhtenäiskoulu) jossa opetan kotsan lisäksi omalle valvontaluokalleni terveystietoa (8lk). Olen myös tukioppilasvastaava.

Sain taidot ja tiedot opettamiseeen legendaariselta Sturelta. Päivi Palojoki vaikutti ehdottomasti eniten ajatusmaailmaani. Täällä savossa korostan kovasti käytöstapoja, lähiruoan merkitystä ja hävikin vähentämistä.
Itäsuomalaiset, ottakaa rohkeasti yhteyttä ja pohditaan asioita yhdessä!


johanna.lindbohm(at)edu.mikkeli.fi

Elisa Rontu

Kotiyhdistykseni on Helsingin Kotitalousopettajat, johon kuuluu pääkaupunkiseutu ja sen lähiympäristö.
Työskentelen asiakaskoordinaattorina Fredman Professional Kitchen Oy:ssä. Työskentelen ammattikeittiöiden johtamiseen ja omavalvonnan rutiinien automatisoimiseen kehitetyn digitaalisen palvelun parissa. Oman osaamisen kehittäminen on minulle tärkeää, ja tässä työssä opin jatkuvasti uutta. Tavoitteenani on edistää ruokaturvallisuutta ammattikeittiöissä sekä vähentää ruokahävikkiä.

Toimin myös Helsingin Kotitalousopettajat ry:n hallituksessa. Kuulisin mielelläni jäseniltämme, minkälaisia koulutuksia ja tapahtumia jäsenistömme haluaa. Tavoitteenani on kehittää myös liiton toimintaa, joten kuulisin mielellänne ajatuksia siitä, mihin suuntaan meidän pitäisi liittoa luotsata.


elisa.rontu(at)gmail.com

Anna-Mari Summanen

Kotiyhdistykseni on Lappeenrannan Kotitalousopettajat.
Minulla on kotitalouden ja terveystiedon lehtorin virka Saimaanharjun yhtenäiskoulussa Taipalsaarella. Syyslukukauden 2018 olen opintovapaalla ja keskityn väitöstutkimuksen työstämiseen. Koen kestävän elämäntavan, yhdenvertaisuuden edistämisen, arvioinnin oikeudenmukaisuuden, osallisuuden vahvistamisen ja digitalisaation hyödyntämisen keskeisiksi elementeiksi opetusalalla. Opetuksessa ja muussakin työssä innostun kehittävästä työotteesta.

Näen Kotitalousopettajien liiton liittohallituksen tärkeänä tehtävänä kotitalousopetuksen aseman edistämisen sekä jäsenyhdistysten ja kotitalousopettajien työn tukemisen. Verkostoitumismahdollisuuksien luominen, yhteistyön laajenemisen mahdollistaminen, ajankohtaisten asioiden tiedottaminen, monipuolisten koulutuspäivien järjestäminen sekä kentän äänen kuuleminen on olennaista. Pienten yhdistysten laaja-alaisempi yhteistyö voisi olla antoisaa.

Kuuntelen mielelläni toiveitanne, joten pienissäkin asioissa minuun voi ottaa yhteyttä.


anna-mari.summanen(at)taipalsaari.fi

Heli Tuokko

Kotiyhdistys Helsingin Kotitalousopettajat.
Työskentelen Stadin aikuisopiston lähihoitajakoulutuksessa ravitsemuksen opettajana. Opetan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita. Työ on vaihtelevaa ja aikuisten kanssa työskennellessä itsekin oppii jatkuvasti uusia asioita ja näkee, että asioita voi tehdä monella eri tavalla.
Edustan liittohallituksessa ammatillisen koulutuksen opettajia ja luonnollisesti nämä asiat kiinnostavat, mutta kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita.


heli.tuokko(at)edu.hel.fi

Marja-Kaisa Varonen (Maisa)

Kotiyhdistykseni on Pohjois-Suomen kotitalousopettajat
Olen töissä kotitalouden opettajana Kuulammen koululla Tyrnävällä. Lisäksi toimin tukioppilasohjaajana koulussamme. Tavoitteenani on kasvattaa nuorten itseluottamusta omaan tekemiseen sekä luoda yhdessä onnistumisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia. Minuun voi ottaa yhteyttä kaikenlaisissa asioissa.


marja-kaisa.varonen(at)tyrnava.fi

Jonna Wiren

Kotiyhdistys Tampereen seudun kotitalousopettajat.

Rakastan kotitaloustiedettä. Kun toiminnan lähtökohtana on yksilön, yhteisön ja ympäristön hyvinvoinnin lisääminen, on työ joka alueella erittäin merkityksellistä. Tarkastelen alaa, ja elämää ylipäätään laajemman linssin läpi ja toivonkin voivani hyödyntää osaamistani ja ymmärrystäni kotitaloustieteen näkyväksi tekemisessä ja kehittämisessä. Uskon sokeasti yhteistyön voimaan ja rakentavaan keskusteluun, ajatusten jakamiseen ja yhdessä tekemiseen. Liityin
opintojeni alussa liittoon ja olen mukana paikallisyhdistyksen toiminnassa, koska uskon tämän alan mahdollisuuteen muuttaa maailmaa.

Tällä hetkellä opiskelen ja teen sijaisuuksia Pirkanmaalla.


jonna.wiren(at)elisanet.fi

Jaa somessa.

Jätä vastaus