Liittohallitus esittäytyy – yhdessä työtä kotitalousalan eteen

0

Kotitalousopettajien liiton liittohallitus tekee monipuolisesti työtä kotitalousopetuksen ja koko alan eteenpäin viemiseksi. Ota yhteyttä oman alueesi vaikuttajiin liitossa, ehdota, kerro huolesi, kysy ja keskustele!

VARSINAISET JÄSENET:

Olen Anneli Rantamäki ja toimin kotitalousopettajana Pohjolanrinteen koululla Riihimäellä. Kotitalpousopettajien liiton puheenjohtajan tehtävien lisäksi luottamustehtäviäni ovat Aineopettajaliiton AOL:n puheenjohtajuus ja Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston eli POEn puheenjohtajuus.
anneli.rantamaki@riihimaki.fi

Olen Marja Väärälä, liiton toinen varapuheenjohtaja. Liiton hallituksessa edustan Helsingin paikallisyhdistystä, jonka toiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana usean vuoden ajan. Päätyökseni opetan kotitaloutta Vesalan yhtenäisessä peruskoulussa, alkavana lukuvuonna ensimmäistä kertaa myös alaluokkien oppilaille. Pidän tärkeänä, että liitto voi tiedon jakamisen ja kouluttamisen avulla tukea liiton jäseniä työssään, ammatillisessa kehittymisessä sekä verkostojen luomisessa. Liitolla on iso rooli meidän kotitalousopettajien monipuolisen osaamisen sekä kotitalousalan näkyvyyden lisäämisessä opetuksen kentällä ja koko yhteiskunnassa. Tätä työtä pyrin osaltani lisäämään liittohallituksessa ollessani.

Olen Jonna Wiren, liiton toinen vpj. Ajatten, että arjen hyvinvointi kuuluu kaikille. Siksi lähdin vielä aikuisena opiskelemaan uuttaa alaa ja valmistun piakkoin Helsingin yliopistosta Kotitalousopettajaksi. Kotitalousopettajan työn koen merkittäväksi mahdollisuudeksi vahvistaa nuorten käden- ja ajattelun taitoja, kun joka tunti teoria muuttuu käytännöksi. Opetuksessa voidaan vahvistaa jokaisessa kykyä nähdä erilaisuus voimavarana. Toivon liiton toiminnan puitteissa pystyväni vaikuttamaan siihen, että kotitalousopetus on ja pysyy peruskoulussa ja että yhteiskunnallinen yhteistyö kotien arjen parantamiseksi jatkuu. Asun ja työskentelen Tampereen seudulla.

Nimeni on Nina Grangärd. Aloitin juuri 14. vuoteni kotitalouden opettajana Vaasassa Merenkurkun koulussa. Odotan innolla uutta lukuvuotta, uutta opsia ja työskentelyä uudessa kotitalousluokassani. Olen työskennellyt koko kotitalousopettaja urani kielikylpyopettajana, ensin ruotsinkielellä ja nyt neljättä vuotta myös englannin kielellä – tämä jos mikä on uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Jag är Camilla Holmström, svensk representant från Finlands svenska Hushållslärarförening. Jobbar vid Karis svenska högstadium som lektor i huslig ekonomi men undervisar några timmar i veckan i hälsokunskap. Jag tycker huslig ekonomi är ett så fantastiskt ämne som ger ett brett kunnande och kunskap för livet. När det gäller den nya läroplanen gillar jag utvärderingsförfarande.

Olen Lotta Koisti ja asun Paimiossa Varsinais-Suomessa. Muutokset elämässäni avaavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös työn osalta, sillä aloitan työt tänä syksynä Uudenkaupungin yhtenäiskoulussa. Työpaikan vaihdos on omiaan haastamaan omaa ajattelua kotitalousopettajuudesta. Lisääntyvä oppiaineiden yhteistyö ja toiminnalliset työtavat koulumaailmassa on juuri sitä, mitä me olemme taito-ja taideaineissa tehneet jo vuosia. Kotitalousopettajien organisointiosaaminen tulee nostaa keskelle työyhteisöjen toiminnanmuutosta.

Olen Helsingistä valmistunut KtaO Johanna Lindbohm. Toimin Rantakylän yhtenäiskoulussa Mikkelissä kotitalousopettajana. Vastuullani on tukioppilaiden ohjaaminen ja 7. luokan luokanvalvojuus. Vuosia toimin Mikkelin Kotitalousopettajien puheenjohtajana, mutta onneksi saimme nuorempaa verta johtoon ja sain väistyä varapauheenjohtajaksi. Kotitalous oppiaineena koetaan julkisuudessa tärkeäksi, mutta arvostus ei käytännössä näy riittävästi. Toivon voivani osaltani vaikuttaa kotitalouden arvostuksen lisäämiseen.

Olen Anna-Mari Summanen, kasvatustieteen ja terveystieteiden maisteri. ”Takataskusta” löytyy myös muutama ammattitutkinto. Työskentelen Taipalsaarella, Saimaanharjun yhtenäiskoulussa kotitalouden ja terveystiedon lehtorina. Työkokemusta on karttunut myös virkamiespuolelta (mm. OPS-koordinaattorin työ Taipalsaarella ja projektipäällikön toimi terveystiedon oppimistulosten arvioinnissa OPH:ssa). Tällä hetkellä työaika vierähtää pääosin oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin parissa Karvissa. Lisäksi jatko-opintojen työstäminen perusopetuksen yhdeksäsluokkalaisten terveysosaamisesta vie aikaa ja energiaa. Olen Otavan oppikirjailija ja ollut mukana sekä Eväs-sarjan että Onni-kirjan tekijätiimissä.

Olen Lappeenrannan Kotitalousopettajat ry:n puheenjohtaja. Kuulun myös Etelä-Karjalan ruokakulttuurityöryhmään. Liittohallituksen tärkeänä tehtävän koen kotitalousopetuksen aseman edistämisen sekä jäsenyhdistysten toiminnan ja kotitalousopettajien työn tukemisen. Olennaista on myös tarjota jäsenille monipuolisia koulutuspäiviä sekä luoda mahdollisuuksia verkostoitumiseen.

Olen Heli Tuokko, asun Espoossa ja kuulun Helsingin yhdistykseen. Olen ravitsemuksen kouluttaja Stadin aikuisopiston lähihoitajakoulutuksessa. Liittohallituksessa edustan ammatillisen puolen opettajia.

Nimeni on Sanna Varjus ja asuinpaikkani on Espoo. Kuulun Helsingin Kotitalousopettajat ry:een. Olen työskennellyt kotitalousopettajana peruskoulussa, mutta tällä hetkellä olen kotona hoitamassa keväällä syntynyttä pientä tyttövauvaamme. Aineopettajaliitto ry:ssä olen hallituksen varajäsen. Kotitalousopetuksessa tärkeää juuri nyt on uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen kouluissa. Keskustelua herättävät monialaiset oppimiskokonaisuudet ja arviointi. Verkostoituminen toisten kotitalousopettajien kanssa saa ideat liikkeelle, yksin ei tarvitse asioita pohdiskella. Uskalletaan uudistua ja tehdä toisin!

Olen Marja-Kaisa (Maisa) Varonen Pohjois-Suomen kotitalousopettajista. Asun Kempeleessä ja työpaikkani on Kuulammen koululla Tyrnävällä. Opetan kotitaloutta 7.-9. luokkalaisille. Haluan edistää kotitalousopettajien yhteistyötä täällä pohjoisessa ja innostaa kotitalousopettajia mukaan aktiivisesti liiton toimintaan.

VARAJÄSENET:

Olen Maria Kallio Espoosta ja olen toiminut kotitalouden ja terveystiedon opettajana perusopetuksessa pääkaupunkiseudulla. Kuulun Helsingin Kotitalousopettajien hallitukseen varapuheenjohtajana. Tällä hetkellä toimin laaja-alaisena erityisopettajana Helsingissä. Mielestäni kotitaloudessa opitaan elämää varten tärkeitä taitoja. Korostan hyvän arjen ja terveellisten valintojen tärkeyttä. Opettajana positiivinen pedagogiikka ja vahvuuskasvatus ovat sydäntäni lähellä. Uuden Ops:n hyvinvointi-teeman hengessä ajan kotitaloutta kaikille luokka-asteille, erityisesti alakouluun, mutta pätevän kotitalousopettajan opettamana. On tärkeää arvostaa suomalaista ruokakulttuuria ja muistaa, ettei inhimillistä vuorovaikutusta ja kohtaamista voida oppia koneiden välityksellä. Näen myös, että kotitaloustaitoihin kuuluu yhtä tärkeinä kotitalouden muut sisältöalueet ruoanvalmistustaitojen lisäksi. Kotitalous on koulun tärkein oppiaine elämää varten.

Nimeni on Kati Leinonen ja työskentelen Keskuspuiston ammattiopisto Valma-koulutuksessa. Nyt olen hoitovapaalla kahden alle kolme vuotiaan pojan kanssa. Liitossa toimin Ammatillisen- ja aikuiskoulutuksen toimikunnassa. On ollut mukavaa verkostoitumista ja ajatusten vaihtoa kera hyvien kollegoiden.

Olen Jouni Leskinen ja työskentelen kotitalousopettajana Taivallahden peruskoulussa Helsingissä. Valmistuin 2010 kieltenopettajaksi Jyväskylän yliopistosta, minkä jälkeen työskentelin tässä tehtävässä Jämsässä kaksi vuotta. Aloitin kotitaloustieteen opinnot Helsingin yliopistossa 2012 ja opiskelin perus- ja aineopinnot aineenopettajan pätevyyden saamiseksi. Täydennän opintojani työn ohella tavoitteenani toinen maisterin tutkinto. Opetan yläkoulun lisäksi myös alakoulun valinnaista kotitaloutta, johon olen laatinut oman opetussuunnitelman. Minua kiinnostaa kotitalousopetuksen kehittäminen. Kotitalous on siinä mielessä hieno aine, että siinä voi opettaa kaikkia arjen taitoja ja olla luontevassa vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Opetustaan on helppo päivittää kulloinkin ajankohtaisten aiheiden mukaan. Kotitaloudessa eriyttämistä on helppo toteuttaa. Minulle tärkeitä arvoja ovat toisten arvostaminen ja monimuotoisuuden kunnioittaminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen.

Olen Ulla Luhtavaara. Olen valmistunut kotitalousopettajaksi vuonna 1988. Olen ollut koko urani opetustehtävissä. Toimin nykyään viidettä vuotta Tupoksen yhtenäiskoulun kotitalouden lehtorina. Tupos on 540 vuotta täyttävän Limingan kunnan Ouluun päin sijoittuva kylä. Toimin Pohjois-Suomen kotitalousopettajissa. Meillä on laajalle ulottuva yhdistys, jossa on innokkaasti toimiva ydinjoukko. Kotitalousopettajan työ on välillä yksinäistä puurtamista täysin erilaisten oppiaineiden puristuksessa. Paikallisyhdistys on tärkeä väylä saada vertaistukea ja vinkkejä omaan työhön ja muuttuvaan kotitalousopetukseen.

Olen Saara Miilunpohja kotitalouden ja terveystiedon lehtori. Työskentelen Neulamäen koulussa, Kuopiossa. Toimin Kuopion kotitalousopettajat ry:n puheenjohtajana. Kotitalouden opinnot vastaavat arkielämän haasteisiin. Oppiminen tapahtuu yhdessä toisia kuunnellen ja tukien, sillä oppimista tapahtuu opettajan pöydän molemmin puolin. Kun luokan oven avaa niin koskaan ei tiedä, kuinka suunnitelma tulee onnistumaan. Tämä tekee työstä erittäin mielenkiintoista, palkitsevaa ja haastavaa!

Olen Henni Rantala Ähtäristä Etelä-Pohjanmaalta. Toimin Seinäjoen seudun kotitalousopettajat ry:n puheenjohtajana. Alueeseemme kuuluvat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Työpaikkani on pieni yhtenäiskoulu eteläisellä Seinäjoella, Peräseinäjoella. Tällä hetkellä olen äitiyslomalla. Yhdistyksemme kautta olemme pyrkineet luomaan kollegiaalisesti tukea jäsenille erilaisin keinoin. On tärkeää, että opettaja ei koe olevansa yksin työnsä kanssa, vaan saa tarvittaessa tukea.

Olen Reinilän Tuija Luumäeltä ja opetan kotitaloutta ja terveystietoa Taavetin yläkoulussa. Kuulun Lappeenrannan kotitalousopettajien mukavaan porukkaan. Kunnallisvaaleissa äänimäärä yllätti valtuustopaikan verran. Järjestäytyminen liittotasolla palvelee äänitorven virkaa niin julkisuuteen ja päättäjiin sekä yhteistyötahoihin päin – toki jäsenistön etujen ajaminen ja tiedottaminen sekä ajan tasalla pysyminen ovat oleellisia myös. Siksi erilaisten koulutustapahtumien järjestäminen on paikallaan. Kotitaloustaidot ovat merkittävä osa arjen hallinnassa. Niin yksilö- kuin yhteiskuntatasolla kotitaloustaitojen osaamisesta on hyötyä.

Nimeni on Anne- Marja Saarholma-Peippo ja olen valmistunut Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta vuonna 1982. Asun Nakkilassa ja opetan Ulvilan yhteiskoulussa kotitaloutta. Kuulun Satakunnan kotitalousopettajien yhdistykseen. Haluan kannustaa oppilaitani terveellisten elämäntapojen vaalimiseen arkisten toistuvien arkipäivän rutiinien ja tottumusten kautta. On tärkeää, että oppilaista kehittyy oma-aloitteisia selviytyjiä, mutta myös toisten kanssa toimeentulevia ja suvaitsevia aikuisia, jotka ovat rohkeasti mukana yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa.

Jag är Nina Tallberg och ag jobbar som lärare i huslig ekonomi vid Lyceiparkens skola i Borgå. Jag fungerar som suppleant i styrelsen och som ordinarie medlem samt kassör i Finlandssvenska hushållslärare rf. Jag har studerat vid Högvalla seminarium och Pedagogiska fakulteten i Vasa och blev klar med mina studier 2000. Förutom mitt arbete i Borgå har jag även jobbat i Helsingfors.

Olen Jaana Turpeinen, koulutukseltani kotitalousopettaja ja maa- ja metsätaloustieteiden maisteri. Asun Jyväskylässä ja kuulun Keski-Suomen kotitalousopettajiin. Toimin kotitalousopettajana pohjoisen Keski-suomen alueella: Kannonkoski, Kivijärvi ja Kyyjärvi. Työ kolmessa kunnassa on haastavaa, mutta antoisaa. Opetuksessa painotan lähiruokaa ja paikallisten metsien, peltojen ja vesistöjen rikkauksia. Meidän etuna on elää näiden upeiden ekosysteemien keskellä.

Liittohallituksen jäsenten yhteystiedot:
http://www.kotitalousopettajat.fi/liitto/liittohallitus

Liittohallitus kokoontui liiton toimistolla Helsingissä kesäkuussa. Kuvassa Nina Grangärd, Heli Tuokko, Maisa Varonen, Lotta Koisti, Anna-Mari Summanen, Marja Väärälä, Jonna Wiren ja Anneli Rantamäki.

Jaa somessa.

Jätä vastaus