Toimitus

Päätoimittaja Minna Vanhala
puh. 040 553 9153, Minna Vanhala

Snellmaninkatu 25 B 24
00170 Helsinki

puh. 040 500 8316, Aira Kuvaja
kotitalous.lehti@kolumbus.fi
www.kotitalousopettajat.fi

Toimituskunta:
Toimituskunta: Riitta Cederberg, Aira Kuvaja, Emilia Myllyviita, Anneli Rantamäki, Minna Vanhala ja Heli Valli