Toimitus

Päätoimittaja Anneli Rantamäki
Toimituspäällikkö Aira Kuvaja
Snellmaninkatu 25 B 24
00170 Helsinki
puh. 040 500 8316, Aira Kuvaja
puh. 040 510 9045, Anneli Rantamäki
kotitalous.lehti@kolumbus.fi
www.kotitalousopettajat.fi
Taitto: Niina Kuittinen / Hungry

Toimituskunta:
Riitta Cederberg, Tapani Ervast, Aira Kuvaja, Emilia Myllyviita, Eeva Ollila, Anneli Rantamäki, Marita Suontausta ja Heli Valli