Mediatiedot

Kotitalous-, kuluttaja- ja ravitsemisalan ammattilehti

Julkaisija: Kotitalousopettajien liitto ry

Toimitus:
Minna Vanhala
puh. 040 553 9153, Minna Vanhala

Toimituspäällikkö Aira Kuvaja

Snellmaninkatu 25 B 24
00170 Helsinki
puh. 040 500 8316, Aira Kuvaja
puh. 040 510 9045, Anneli Rantamäki
kotitalous.lehti@kolumbus.fi
www.kotitalousopettajat.fi

Taitto: Mikko Suomalainen / Luova toimisto Greippi

Toimituskunta:
Riitta Cederberg, Aira Kuvaja, Emilia Myllyviita, Anneli Rantamäki, Minna Vanhala ja Heli Valli