Mitä tietoja ja taitoja elämässä oikeasti tarvitaan?

0

Viime aikoina julkisuudessa olleiden kirjoitusten perusteella vahvistuu, että kotitalousopetuksella on haasteita nyt ja tulevaisuudessa. Otsikoissa näkyy asioita, joita toimittajat eivät vielä muutama vuosi sitten ottaneet todesta. Kuten, että nuoret kaupunkilaiset eivät tunnista vihanneksia, astianpesukone täytetään väärin ja että rahankäyttöä ei osata harkita. Aika on muuttunut kirjoittelussakin ja nyt jo tunnustetaan, että yhteiskunnassamme on yhä enemmän nuoria, jotka eivät ymmärrä että rahaa kuluu asumiseen ja ruokaan – elämiseen – ja että ruokaa olisi hyvä osata itse valmistaa.

Kuulostaa uskomattomalta. Mutta onko peruskoulusta valmistuvien tietotaidon heikkous huonontuneen opetuksen syytä vai ovatko kodeista saatavat lähtötiedot ja -taidot heikommat kuin aiemmin? Entä mitä hyötyä on opiskelusta, jos opittua ei kotona harjoitella? Itse kukin voi myös miettiä, mikä on opetuksen painoarvo, jos sitä annetaan 18 ensimmäistä ikävuotta 24/7 verrattuna opetukseen jota annetaan suunnilleen 9 kk ajan 3 tuntia viikossa 13 vuoden iässä.

Mitä sitten kotitalousopetuksessa tulisi opettaa, jotta jokainen nuori selviytyisi arjesta nyt ja tulevaisuudessa parhaimmalla mahdollisella tavalla?

Tärkeää on, että opetuksen lähtökohdaksi otetaan nuori itse. Ei opeteta sitä, mikä on opettajalle tärkeää tai helppoa vaan sitä, mitä nuoret oikeasti tarvitsevat selviytyäkseen arjen askareista. Opetuksen tulee muuttua yhä enemmän prosessiksi jossa vastuullisuudella, merkityksellisyydellä ja toiminnallisuudella on yhä keskeisempi painoarvo. Omakohtaisilla kokemuksilla – itse tehden ja oivaltaen asioiden syy-yhteyksiä – on lopulta suurin merkitys asioiden syvälliselle oppimiselle. Näin uuden OPS:in kynnyksellä on oiva aika miettiä, mitä kotitalousopetuksessa oikeasti tulisi opettaa.

Joudun usein pohtimaan, mitä ovat ne tiedot ja taidot, joita nuorten tulisi hallita selviytyäkseen arjesta. Miten tiedot ja taidot tulisi opettaa, niin että kukin oppilas saisi kykyjensä mukaista opetusta ja oivaltaisi juuri näiden tietojen keskeisyyden ja merkityksen?

Päivi Palojoen sanoin: ”Pedagogisesti taitava opettaja osaa napata näitä nopeasti ohikiitäviä oppimisen hetkiä ja syventää oppimista ilmiöpohjaisuuteen ja asioiden syvempään ymmärtämiseen, sillä kotitalouden oppisisällöt ja oppimisen muodot ovatkin yhtä laajoja ja moninaisia kuin arkielämä itsekin.”

Arkielämän pyörteissä

Anneli_nimmari

 

Anneli Rantamäki

Jaa somessa.

Jätä vastaus