Mobiilisti 8. luokan valinnaisen kotitalouden leivonnan opetuksessa

0

Kotkalaisen Helilän koulun kotitalousopettajat Nina Tiainen ja Päivi Salonen ja 8. luokkien valinnaisen kotitalouden oppilaat palkittiin viime keväänä Opetushallituksen Monipuolisesti mobiililla -kilpailussa. Opetushallitus jakoi kilpailun palkinnot suorassa videoverkkolähetyksessä. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen avasi lähetyksen kertomalla koulun ja oppimisen muutoksista. 8. luokkien valinnaisen kotitalouden oppilaat osallistuivat Skypen välityksellä verkkolähetykseen.

Opetuskokeilu lähti tarpeesta uudistaa kotitalousopetuksen toimintatapoja ja motivoida oppilaita tiedon hankintaan, soveltamiseen ja uudenlaiseen arviointiin. Helilän koulun kotitalouden ja terveystiedon opettaja Nina Tiainen kertoi, että hänen opiskelussaan korostettiin uuden opetussuunnitelman mahdollisuuksia ja muutoksia. Opettaja Päivi Salonen oli aiemmin osallistunut Opetushallituksen tukemille mobiiliteknologian opetuskäyttöä kehittäville kursseille, joiden aikana kotitalousopettajat yhdessä kehittivät opetusmenetelmiä ja kotitalouden arviointia. Ninan siirtyessä Helilän kouluun viime syksynä opettajien yhteistyö alkoi tavoitteena huomioida ja testata uuden opetussuunnitelman mukaisia menetelmiä. Päätettiin esimerkiksi käyttää kännyköitä apuna leivonnan oppimisessa ja arvioinnissa.

Oppillaat havainnoimaan ja pohtimaan

Kahdeksannen luokan opetuksessa syksyllä kerrataan ensin aiemmin opittua ja edetään sitten projekti kerrallaan. Tavoitteeksi asetettiin kiireen karsiminen ja opitun kertaaminen ja haluttiin saada oppilaat havainnoimaan sekä pohtimaan asioita. Opettajat tahtoivat sähköisen kokeen ja Tiainen sen sitten Googleen kehittikin. Kokeen pisteytys ja tulokset tallentuivat opettajalle Excel-taulukkona.

Helilän koulun valinnaisen kotitalouden leivontaprojekti oli viime syksynä seitsemän viikon mittainen. Oppilaille leivonnan projekti oli vaihtelua ja sai heidät kiinnittämään huomiota työssä tärkeisiin asioihin ja kehittämään oppimista.

Syksyn kahdella ensimmäisellä opetuskerralla oppilaat tallensivat taikinatyypeistä esitykset Padlet-sivulle nettiin – sinne saa liitettyä myös kuvia, videoita ja tiedostolinkkejä. Myöhemmin syksyllä oppilaat opettivat asian toisille ja opittua sovellettiin.

Huomioon hygienia ja medialupakäytännöt

Kun kaikki taikinatyypit oli opittu, pidettiin koekerrat. Koemateriaalina oli oppilaiden ja opettajien laatimat sähköiset materiaalit. Sähköisessä kokeessa oli automaattinen tarkistus – osa kysymyksistä oli avoimia. Koe tehtiin kannettavalla tietokoneella tai kännykällä. Sähköisen parikokeen tekivät arvioijana toimineet, leipojat kokosivat sillä välillä raaka-aineita ja työvälineitä. Käytännön kokeessa toinen pari leipoi arvotun tehtävän ja arvioijapari suoritti vertaisarviointia kännyköillä kuvaten ja täyttäen arviointipaperia. Oppilaita opastettiin positiiviseen vuorovaikutukseen ja kommentointiin – opettaja arvioi kaikkia. Oppilaat siirsivät kuvat Pedanet-sivustolle. Kuvaamiseen oli selkeät ohjeet, joissa huomioitiin koulun medialupakäytännöt – ihmisiä ei saanut kuvata. Kaikissa sähköisen työskentelyn vaiheissa opettajat päättivät, kenelle materiaalia jaetaan ja miksi ajaksi. Koetilanteen jälkeen oli arviointikeskusteluja.

Kännykän käyttö Helilän koulun kotitalousluokissa on hygieniasyistäkin luvallista vain silloin, kun opettaja niin ohjeistaa – silloinkin oppilaalla on oltava huoltajan lupa käyttää omaa mobiilivälinettä oppitunneilla. Tämä käytäntö on koulun muussakin opetuksessa. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaan oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan hyödyntää opetuksessa huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla.

Teksti: Päivi Salonen

Projektin vaiheet https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/2464/?q=c074b669c2870eda1f7b106452c5f085
Mobiiliohjeita http://www.oph.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/101/0/monipuolisesti_mobiililla_-tietopaketti_kouluille

Jaa somessa.

Jätä vastaus