Nauti Arjesta 7 tuo digin edut luokkahuoneeseen

0

”Digikirja tukee hyvin toiminnallista työskentelyä ja oppilaille jää omasta työskentelystä elinikäinen muisto”, kertoo Anneli Rantamäki.

Oman työn dokumentointi innostaa

Kahdeksan muistitikkua ja metri monisteita. Niistä kotitalousopettaja Anneli Rantamäen teki mieli päästä eroon, hukkaamatta hyviksi havaittuja aineistoja. Ratkaisuksi muodostui muokattava digitaalinen oppikirja. Alun perin 2013 julkaistu Nauti Arjesta 7 on päivitetty uuden opetussuunnitelman mukaiseksi.

”Olemme laajentaneet kuluttaja- ja asumisen taitoihin liittyviä osuuksia sekä uudistaneet tehtäviä toiminnallisempaan suuntaan.”, Rantamäki sanoo.

Digikirjan käyttö onnistuu myös kännykällä. Pohjolanrinteen
koulun seiskaluokkalaiset suunnittelevat kahvilaa.

Digikirjan vahvuuksiin kuuluu erinomainen havainnollisuus. Painetun kirjan sivumäärä on aina rajattu, joten kuvituksessa joudutaan tekemään paljon kompromisseja. Digikirjan kuvasarjojen avulla vaikeatkin työvaiheet on mahdollista pilkkoa helposti omaksuttavan muotoon.

”Olemme koonneet teokseen useampia kuvasarjoja, jotka havainnollistavat vaikeimpia asioita.”

Havainnollisuus auttaa myös opettajaa, sillä oppilaiden palautukset näkyvät reaaliajassa Oppimisalustalla toimivassa oppikirjassa on rajattomasti tallenustilaa oppilaiden tuottamille videoille ja kuville.

”Oman tekemisen dokumentointi on oppilaille äärettömän tärkeää ja kannustavaa. Oppilaat tuottavat pareittain tai ryhmissä video- tai kuvamateriaalia, joka voidaan tallentaa osaksi oppikirjaa. Näin heille jää merkki omasta työstään.”

Oppilaat ovat tottuneet kuvaamaan ja editoimaan videoita ilmaisilla ohjelmilla. Rantamäki onkin huomannut kännykän olevan oppilaille mieluinen työväline. Innostus on kasvanut, kun opiskelussa voi käyttää samoja laitteita kuin vapaa-ajallakin.

”Aiemmin oppilaita oli vaikea motivoida, vaikka vessan pesuun liittyviin tehtäviin. Tehtäviä videoimalla olemme saaneet koko luokan mukaan tekemiseen. Videoiden ja kuvien avulla pysyn myös itse paremmin selvillä oppilaiden osaamistasosta.”

Oman työskentelyn dokumentointi on näppärä keino reflektoida omaa osaamista

Arvioinnilla iso rooli uudessa opsissa

Tänä keväänä opettajia on puhuttanut erityisesti arviointikulttuurissa tapahtunut muutos. Oppilailta edellytetään entistä enemmän itsearviointia ja omaa tavoitteenasettelua.

Jokaisessa luvussa oppilas asettaa itse omat tavoitteensa. Kun luku on käsitelty oppilas arvioi omaa osaamistaan ja sitä, miten tavoitteet on saavutettu. Opettaja puolestaan arvioi oppilasta suhteessa siihen, millaisia tavoitteita hän on asettanut.

Toiminnallisuutta työskentelyyn

Uuden painoksen myötä toiseksi kirjoittajaksi valikoitui Anne Malin Helsingin yliopistosta. Malin työskentelee kotitalouden lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän on tuonut mukanaan uusia ideoita kirjan tehtäviin ja sisältöihin.

”Kotitalous on menossa suuntaan, jossa teoria ja käytäntö sulautuvat entistä tiiviimmin toisiinsa. Tavoitteena on harjoitella arjen toiminnan kautta harjoitella käytännön taitoja. Samalla myös teoriapuoli tulee tutuksi. Ajatuksemme menevät Annen kanssa loistavasti yhteen. Hänen ideoiden avulla olemme tuoneet lisää toiminnallisuutta teokseen. Taitoradat ovat hyvä esimerkki aktivoivasta opetuksesta”, Anneli Rantamäki sanoo.

Taitoradoissa kunkin luvun pääasiat on koottu toiminnallisten tehtävien ympärille, jonka ansioista oppilas tutustuu esimerkiksi turvallisuuteen tekemällä, aiemman kuuntelun sijaan. Ruoanlaiton yhteydessä tehtävät kannustavat käyttämään eri aisteja.

”Oppilaista on jännittävää huomata, miten suuri merkitys hajuaistilla on maistamisessa. Tai miten lihapullien maku muuttuu riippuen siitä valmistetaanko ne paistaen tai mikroaaltouunissa.”

Opettajalle taitoradat puolestaan säästävät aikaa ja vaivaa tuntien suunnittelussa.

”Kirjaa tehdessämme olemme jatkuvasti pitäneet opettajan mielessä ja pyrkineet vähentämään opetuksen suunnitteluun kuluvaa työtä.”

Muokattavuus tuo joustavuutta opetukseen

Opettajalla voi muokata teoksen kaikkia osia, mikä tuo mahdollisuuden eriyttää opetusta ryhmäkohtaisesti tai tarttua ajankohtaisiin aiheisiin nopealla aikataululla. Omat hyväksi havaitut tehtävät voi tuoda mukaan osaksi kirjaa tai lisätä kiinnostavan videon tai linkin suoraan oppikirjaa.

Opettajalla voi olla jokaiselle ryhmälle oma versio oppikirjasta. Tämä tukee tehokkaasti ryhmäytymistä ja auttaa oppilaita tuottamaan tietoa yhdessä.

”Minulle paras esimerkki yhteisöllisyydestä on, kun oppilaat tekevät yhdessä tunnin teemoihin liittyviä tehtäviä, kuvaavat ja videoivat ilman opettajan ohjausta. Meillä on oppilaille oma sivu, jonne he voivat ladata omia teoksiaan.”

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Kotitaloudessa on valtavasti yhtymäkohtia esimerkiksi kuvaamataitoon, kemiaan ja uskontoon. Ideoita aineiden yhdistämiseen on koottu kotitalouden opettajaopiskelijoiden kanssa.

”Pohjolanrinteen koululla olemme tehneet yhteisiä projekteja kuvaamataidon opettajan kanssa, jotka ovat osoittautuneet oppilaille hauskoiksi ja motivoiviksi. Koostimme monialaisille oppimiskokonaisuuksille oman osion, koska haluamme tuoda hyvät ideat laajempaan käyttöön.”

Tutustu teokseen: http://bit.ly/nautiarjesta7

Teksti: Miika Sjöman

Käyttäjien kommentteja, opettajat:
”Kotitehtävät oli helppo palauttaa kuvien kera. ”
”Kuvasimme reseptien tueksi kuvasarjoja, jotka auttoivat eniten tehostetun ja erityisen tuen oppilaita. ”
”Oppimispäiväkirja oli hieno kokemus. Kuvat tukivat oppimistehtäviä ja aktivoivat oppilaita oman työn arvostamiseen.”
”Tuki hienosti arviointia.”
”Ei tarvinnut kirjallista materiaalia paperina, kun kaikki sähköisiä”
”Erityisen hyödyllinen osuus kirjassa on se, että sitä voi itse muokata, jolloin siitä voi tehdä näköisensä.”
”Kirjassa erittäin hyvä kokonaisuus oli ruokaohjeosio.”
”Hyvänä koen sen, että en tarvitse vihkoja, sillä oppilaat saavat tehtävät tehtyä netissä.”

Oppilaiden kommentteja
”e-kirjaa on ollut helppo käyttää.”
”Olen katsonut ruokaohjeita myös äidin kanssa.”
”Omat kuvat on kiva tallentaa mukaan kirjaan.”

Jaa somessa.

Jätä vastaus