Puuhastelua vai järkevää oppimista

0

Oletko sinä pohtinut, mitä monialaiset oppimiskokonaisuudet tarkoittavat? Minä olen. Minulla on ollut aikaa – poden murtunutta polveani.

Mitä uutta monialaiset oppimiskokonaisuudet tuovat opettajan arkeen? Opetuksen eheyttäminen on opettajille haasteellinen tehtävä. Ilmiö ei ole uusi, vaan aiemmin monialaiset oppimiskokonaisuudet olivat kaikissa aineissa läpäisyperiaatteella toteutettavia aihekokonaisuuksia. Uutta on se, että uuden opsin mukaan jokaisen oppilaan on saatava toteuttaa ja osallistua vähintään kerran vuodessa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Miten ne toteutetaan, tälle jää valtavasti tilaa paikallisessa ja koulukohtaisessa päätöksenteossa.

Miten monialaiset oppimiskokonaisuudet tulisi järjestää? Riittävätkö esim. jalkapallon MM-kisat? Toteutuvatko silloin monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, joihin kuuluu mm. oppilaiden osallisuuden vahvistaminen. Tarkoitus on myös tarjota oppilaille mahdollisuuksia olla mukana tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa, mahdollistaa opiskelu erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä sekä tarjoata mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tulisi antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin, vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta, innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Koulun tulisi keskustella arvoista, oppimiskäsityksestä, ainekohtaisista ja laaja-alaisen osaamisen yhteisistä tavoitteista sekä toimintakulttuurin kehittämisestä ja eri oppiaineiden välisestä yhteistyöstä.
Miten toimintakulttuuri muutetaan pysyväksi olotilaksi, eikä vain päivän tai viikon kestäväksi puuhasteluksi? Auttaako viikon mittainen eheyttäminen oppilasta ymmärtämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja ja lisäksi jäsentämään ne päässään mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa?

Kotitalousopetuksen näkökulmasta eheyttäminen ja monialaisuus onnistuvat loistavasti. Ilmiölähtöisyys on hyvä mahdollisuus eheyttää kotitalousopetusta muodostamalla eri oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä luonnollisia kokonaisuuksia. Tärkeää on yhteistyö eri oppiaineiden opettajien kanssa. Jokaisella oppiaineella on oma substanssi ja sen taitaa parhaiten kyseisen aineen opettaja. Eheyttävän opetuksen vahvuus onkin se, että ilmiöitä lähestytään kunkin oppiaineen omasta käsitteistöstä.

Kotitalousopetus on hyvin merkittävässä asemassa monialaisia oppimiskokonaisuuksia suunniteltaessa. Kotitalous on oppiaine, jonka tavoitteet ja sisällöt ovat kaikkien oppiaineiden tavoitteisiin yhdistettävissä. Jos jossakin, niin kotitaloudessa on mahdollisuus eheyttää nuorelle annettava opetusta häneen omaan elämäänsä.

Monialaisissa oppimiskokemuksissa olisi järkevää miettiä paitsi oppiaineiden yhteistyötä ja yhteisiä sisältöjä, myös laaja-alaisen osaamisen luomia puitteita. Niissä on mielestäni loistava mahdollisuus tuoda esille kotitalousopetuksen tavoitteita, jolloin oppilas on keskiössä ja suunta kohti kestävää elämäntapaa.

Anneli_nimmari

 

 

Anneli Rantamäki
anneli.rantamaki@riihimaki.fi

Jaa somessa.

Jätä vastaus