Ruokailoa, hyvinvointia ja työpaikkoja

0

Minusta tulee kotitalousopettaja. Suunnitelma oli hyvin selkeä ja kirkas 14-vuotiaan Pian mielessä. Äidiltä ja hänen äidiltään saatu kipinä ruuanlaittoon vahvistui koulussa motivoivan kotitalousopettajan opissa Keravan Nikkarin yläasteella.

Elämä vei mennessään ja suunnitelmat muuttuivat, mutta nyt Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajana saan kotoisan ruuanlaiton lisäksi olla tekemässä työtä, joka edistää suomalaista ruokakulttuuria ja nostaa alan arvostusta yhteiskunnassa.

75 vuotta maistuvaa edunvalvontaa

Elintarviketeollisuusliiton perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 vuotta. Liitto sai alkunsa 16. joulukuuta 1943, jolloin Suomi oli keskellä jatkosotaa. Sotavuosien tiukka viranomaisohjaus ajoi alan yhdistämään voimansa ja päätökseen hakea lisää neuvotteluvoimaa yritysten välisestä yhteistyöstä. Perustavassa kokouksessa oli paikalla 34 yritystä, joista kaksi, Fazer ja Valio, ovat edelleen samalla nimellä toimivina liiton jäseniä.

Nykyään ETL on 266 elintarvikealan yrityksen muodostama työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen järjestö. Liitosta on 75 vuodessa kehittynyt aktiivinen, luotettu ja asiantunteva vaikuttaja, joka vahvistaa jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytyksiä ja jolta kysytään kantaa elintarvikealaa koskeviin asioihin.

Yk­si elintarvikealan työ­paik­ka luo kol­me muualle

Ruoka on juuri nyt todella trendikästä ja ihmisiä kiinnostaa yhä enemmän se, mitä he syövät ja mistä ruoka on peräisin. Mutta harva meistä tulee ajatelleeksi, miten paljon ja monipuolisia uramahdollisuuksia elintarvikeyritykset tarjoavat.

Elintarviketeollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 38 000 ihmistä ja on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala. Koko ketju alkutuotannosta elintarviketeollisuuden ja kaupan kautta ruokapalveluihin työllistää joka kahdeksannen suomalaisen. Koska ruokaa syödään joka päivä, alan yritykset ovat vakaita työllistäjiä talouden matalasuhdanteessakin.

Työpaikat elintarviketeollisuudessa tuottavat suuren kerrannaisvaikutuksen Suomen kansantalouteen. Laskelmien mukaan yksi työntekijä elintarviketeollisuudessa työllistää vähintään kolme muuta työntekijää muualla yhteiskunnassa.

Suomessa tehty ruoka on lähiruokaa, jota ostamalla kaikki suomalaiset hyötyvät. Kotimainen ruoantuotanto on vahva tukijalka taloudelle ja työllisyydelle.

Monenlaisia osaajia tarvitaan

Elintarviketeollisuus on moderni ja koko ajan kehittyvä ala, jonka vahvuuksiin kuuluu joustava ja ketterä sopeutuminen niin kuluttajien odotuksiin, toimintaympäristön muutoksiin kuin teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.

Ruoka- ja juomatuotteiden valmistaminen isolla mittakaavalla on tiimityötä, joka vaatii monenlaista osaamista ja tekijää. Elintarvikealan yrityksissä tarvitaan esimerkiksi tuotannon työntekijöitä, työnjohtajia, tuotekehittäjiä, laatuasiantuntijoita, prosessi-insinöörejä, digitalisaation asiantuntijoita sekä viennin, markkinoinnin ja myynnin osaajia.

Hyvä uutinen elintarvikealaa harkitsevalle nuorelle on, että alalle on paljon erilaisia reittejä. Tuotantotyössä on eduksi, jos on suorittanut elintarvikealan ammatillisen perustutkinnon, mutta iso merkitys on myös sillä, että työ opettaa tekijäänsä.

Olisi hienoa, jos Suomessa pystyttäisiin hyödyntämään tuotantotehtävissä paljon nykyistä enemmän oppisopimuskoulutusta, jossa pätevöidytään nimenomaan käytännön töitä tekemällä.

Toimihenkilötehtävissä taas tarvitaan usein vähintään ammattikorkeakoulusta hankittua osaamista.
Nykyajan elintarvikeala haastaa tutkimus- ja kehittämistarpeillaan mukaan jokaisen toimijan, edistää toimiala- ja tutkimusrajat ylittävää yhteistyötä ja rakentaa aktiivisesti tulevaisuuden vastuullista elintarviketeollisuutta.

Kesätyöt ovat monelle hyvä ensikosketus alan yrityksiin. Elintarviketeollisuus on tarjonnut viime vuosina huomattavan määrän kesätyöpaikkoja. Elinkeinoelämän keskusliiton tilastojen mukaan kolmena viime kesänä alan yrityksissä on työskennellyt keskimäärin jopa 5 500 nuorta!

Kaikkein nuorimmat voivat päästä ruokayrityksiin harjoittelemaan TET-harjoittelun tai Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelman kautta. Elintarvikeyrityksiä on mukana myös Yrityskylä-toiminnassa.

Tammikuussa ovet aukeavat koululaisille

Elintarviketeollisuusliiton ja jäsenyritysten järjestämällä Maistuva päivä -tempauksella halutaan näyttää nuorille, miten paljon erilaisia vaihtoehtoja elintarviketeollisuus tarjoaa. Jälleen ensi vuoden tammikuussa kymmenien eri puolilla Suomea sijaitsevien elintarvikeyritysten ovet aukeavat yläkouluista ja lukioista saapuville ryhmille.

Suurta suosiota herättänyt tapahtuma järjestetään jo 12. kerran ja nyt kokonaisena teemaviikkona, jonka ajankohta on 21.–25.1.2019. Yritykset ja koulut voivat sopia vierailun parhaiten sopivaan päivään viikon aikana.

Maistuvan päivän aikana opitaan, miten ruokia ja juomia valmistetaan elintarviketeollisuuden yrityksissä ja millaista osaamista alalla tarvitaan. Ruokayritykseen tutustuminen voi auttaa nuorta pohdinnassa, voisiko oma opiskeluvalinta kenties liittyä elintarvikealaan.

Tutustumiskäynti voi myös antaa kipinän hakea yritykseen myöhemmin kesätöihin tai harjoitteluun.
Päivä sopii hyvin myös kotitaloudesta innostuneille koululaisille. Vierailukohteina olevat yritykset julkaistaan ETL:n nettisivuilla, ja ryhmät voivat hakea vierailulle lähellä sijaitsevaan yritykseen 28.11. saakka.

Hy­vin­voin­ti on yh­teis­työ­tä

Kauppojen valikoimissa olevat elintarvikkeet eivät ole päätyneet hyllyille sattumalta. Kuluttajien valinnat ja tarjonta kulkevat rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Terveellisten tuotteiden suosio palvelee sekä kuluttajia että yrityksiä. Kansanterveyden kohentuminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Ravitsemussitoumus on vapaaehtoinen linjaus ja toimintamalli, jolla yritys voi tehdä tuotteistaan entistä terveellisempiä ja kertoa hyvistä teoistaan eteenpäin. Työväline kehitettiin ruoka-alan toimijoille hyvinvoinnin edistämisen ja tuotemuotoilun tueksi.

Ravitsemussitoumus on yrityksille uusi työväline, mutta terveyden edistämiseksi on tehty työtä monipuolisesti jo pitkään. Ruoka-alan yritykset ovat mukana liikuntakampanjoissa, jakavat ruokareseptejä, ylläpitävät hyvinvointiaiheisia nettisivuja, toteuttavat vastuullista markkinointia sekä kehittävät tuotteitaan terveellisemmiksi ja pakkauksia entistä paremmiksi.

Alan arvostus ylös, ruokakulttuuri vahvaksi ja ruokailoa!

Elintarviketeollisuudella on yhteinen tehtävä kotitalousopettajien kanssa. Edistämme molemmat osaltamme suomalaisen ruokakulttuurin arvostusta ja elinvoimaa. Yhteistyöllä voimme viedä suomalaista ruokakulttuuria eteenpäin ja tehdä siitä vahvan osan jokaisen suomalaisen arkea ja juhlaa.

Elintarviketeollisuusliitto onnittelee 100-vuotisjuhlia viettävää Kotitalousopettajien liittoa ja toivoo menestystä myös seuraavalle sadalle vuodelle!

Pia Pohja, toimitusjohtaja
Elintarviketeollisuusliitto

Jaa somessa.

Jätä vastaus