Sisäilma haltuun – oppimateriaali ilmestynyt

0

Yläkoululaisille suunnatun oppimateriaalin avulla nuori oppii perusasioita siitä, miten sisäilman laatuun voi vaikuttaa kouluarjessa.

Oppimateriaalissa opastetaan, kuinka julkisen kiinteistön käyttäjä havainnoi kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien riskitekijöitä ja osaa ilmoittaa niistä eteenpäin kiinteistön vastuuhenkilöille. Materiaalissa olevien tehtävien avulla nuori voi osallistua omasta ympäristöstään huolehtimiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Sisäilma haltuun! -oppimateriaali on suunniteltu yläkouluikäisille ja on vapaasti käytettävissä esimerkiksi terveystiedon, kotitalouden, fysiikan tai kemian opetuksessa. Materiaalia voi hyödyntää osana monialaisen oppimiskokonaisuuden rakentamisessa. Tehtävät perustuvat pääosin luokkahuoneessa ja koulun tiloissa tehtävään havainnointiin.

Materiaali on tuotettu Hengitysliitto ry:n Sisäilma haltuun! -päivätyökeräyksen varoin.
https://www.hengitysliitto.fi/sites/default/files/oppaat/sisailma_haltuun_opas.pdf

Jaa somessa.

Jätä vastaus