Vastuullisuus

0

Kuluneen vuoden aikana olen usein pohtinut sitä, miten nuorta voisi kasvattaa vastuullisuuteen. Opetuksessa olen yrittänyt antaa vastuuta nuoren omille valinnoille, olemme suunnitelleet opetusta yhdessä. Olen yrittänyt avata kotitalouden tavoitteita nuoren näkökulmasta. Olemme pohtineet, miten tavoitteita tehdään, mitä ne sisältävät, miten niihin päästään ja miten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan.

Kotitalouden tavoitteet eivät kovin yksinkertaisia ole, mutta olemme yhdessä keskustellen löytäneet jokaiselle kehitettäviä kohteita. Tehtävä ei ole ollut helppo, mutta antanut minulle opettajana yhä vahvemman kuvan siitä, miksi kotitalousopetuksen asemaa tulee vahvistaa tulevaisuudessa yhä enemmän.

Uusi opetussuunnitelman hieno tavoite on tukea ja vahvistaa nuoren itsenäisyyttä ja itsenäisen oppimisen taitoja, antaa vastuuta oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen, ohjata itsenäiseen työskentelyyn. Tavoitteiden saavuttamiseksi oppilaiden tulisi osata organisoida omaa opiskeluaan ja pohtia, miten asetettuihin tavoitteisiin päästään. On siis hyvin tärkeää oppimisen kannalta oppilaan sisäistää, että vastuu opiskelusta on hänellä itsellään ja hänen tulisi myös ymmärtää omien valintojen ja tekojen seuraukset. Vastuu omasta oppimisesta sisältää yhteisten sopimusten noudattamista sekä annettujen tehtävien suorittamista.

Kotitalousopetuksen merkitys on mielestäni oppimisprosessissa, oppilas tutustuu uusiin aiheisiin, etsii tietoa, pohtii ja yhdistää sitä aikaisemmin opittuun, suunnittelee, valitsee, kokeilee ja arvioi. Prosessi joka tapahtuu joka oppitunti toiminnallisesti. Vastuu omasta oppimisesta kehittyy koko ajan.

Anneli Rantamäki

 

 

Jaa somessa.

Jätä vastaus